Verdensarv Bauhaus GUL TEGLSTEIN, STÅL OG GLASS

Bundesschule Bernau, Schul- und Wohngebäude
Foto (Ausschnitt): © Brenne Architekten

Moderne klassikere i furuskogen: Bundesschule Bernau som nord for Berlin åpnet i 1930 er et av Bauhausbevegelsens viktigste verk. Fra juli 2017 hører det til UNESCOs verdensarv.

Hannes Meyer, som var direktør ved den innflytelsesrike arkitektur- kunst- og designskolen Bauhaus fra 1928 til 1930, tegnet bygningen i Bernau sammen med Hans Wittwer. Oppdragsgiver var Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund (ADGB), som holdt ukelange kurs for engasjerte fagforeningsmedlemmer på skolen. Sosial- og næringspolitikk sto på programmet ved siden av sport og kultur. Samtidig var kursene en praktisk øvelse i å bo og arbeide sammen.

Til dette sosialpedagogiske programmet skapte arkitektene Meyer og Wittwer en romkomposisjon med fem parallellforskøvede elevbolighus, som innrammes av foajé og aula på den ene siden, og av bibliotek, seminarrom og gymnastikksal på den andre. En slående, lang glassgang forbinder alle deler av bygningen som ligger i en skråning. Gul teglstein, glass og røde stålprofiler preger bygget, og en buet vinterhage bryter opp bolighusenes strenge, rette vinkler.
 


 
Anleggets spesielle kvalitet er de mangfoldige forbindelsene som oppstår mellom rommenes indre og det stedstypiske skog- og sjølandskapet. Hans Meyer involverte også Bauhaus-elever i planlegging og bygging, og gjorde dermed byggeplassen i Bernau til et studieprosjekt for hele Bauhaus-skolen. Om det gjaldt varmerør eller bærebjelker i stålbetong: «Materialet det arbeides med skal være synlig», lød et av prinsippene som ble konsekvent satt ut i praksis i Bernau.

Glemt BAUHAUS-KLASSIKER

Bauhaus-klassikeren i Bernauer Forst ble fredet i 1977. Men den er ikke på langt nær så kjent som den verdensberømte Bauhaus-bygningen i Dessau. „I nesten 60 år, fra 1933 til 1989, var skolen ikke offentlig tilgjengelig og forsvant dermed ut av bevisstheten. Konsekvensene er følbare helt til i dag,» sier historikeren Peter Steininger, styremedlem i foreningen «baudenkmal bundesschule bernau (bbb)», som ble dannet i 1990. I 1933 okkuperte nasjonalsosialistene bygningen og brukte den til 1945 bl. a. til å utdanne SS- og Gestapo-medlemmer. Etter andre verdenskrig ble skolen overtatt av Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (FDGB), paraplyorganisasjon for de statlig styrte DDR-fagorganisasjonene, og på 1950-tallet ble komplekset utvidet med røde teglsteinsbygg. Etter DDRs fall og oppløsningen av FDGB ble skolen stengt i 1990.
 
Video
Bundesschule Bernau før og etter renoveringenFredningsforeningen, som bl. a. ble dannet av kunstneren og Bauhaus-eleven Max Bill (1908-1994), sloss først for at bygningene ikke skulle stå tomme og forfalle. Snart ble medlemmene i foreningen drivkrefter for en historisk korrekt renovering. Den fulgte fra 2003 til 2007 under ledelse av arkitektene Winfried Brenne og Franz Jaschke, prisbelønte eksperter på modernismebygg. “MeyerWittwerBau“ står det over den nyutformede hovedinngangen, som også omfatter overbygningen i rød murstein fra 50-tallet. Ellers fremstår skolebygningen i stor grad i gjenskapt form fra originaltegningene. Hengende tak er fjernet, stålbetongbærere og –pilarer er befridd fra DDR-gipskledningen. Spisesalen er gjennomstrømmet av lys, glassgangen har igjen gjennomgående vinduer fra gulv til tak og binder sammen alle internatshusene som et sted for kommunikasjon og møter.

ORIGINAL RIBBEVEGG Fra 1930

I 2001 overtok Handwerkkammer Berlin skolen og bruker den nå som internat for folk under utdanning. Slik kan man for eksempel se oppslaget «sport for stillasarbeidere» på døren til gymnastikksalen, hvor den originale ribbeveggen fra 1930 fremdeles står. For tiden blir utendørsanleggene gjenskapt for statlige midler. Til dette hører det også blant annet å gjenskape den historiske siktaksen mellom skolebygningen og sjøen i nærheten og å gjenskape en opprinnelig pergola.

De historiske Bauhaus-stedene står på Dessau og Weimar UNESCOs verdensarvliste. Siden juli 2017 hører Bundesschule Bernau også med. „Et historisk øyeblikk for forståelsen av verdien til dette unike byggverket,“ sier Peter Steininger. Nå utvikler de internasjonalt kjente Bauhaus-entusiastene i Bernau ideer for et besøkssenter. De støtter planer for kreative sommerkurs eller diskuterer spørsmålet om ikke også deler av DDR-bygningsarven, herunder vaktbuer og gatebelysning, hører til den bevaringsverdige historien til skolen.

En gang i året arrangerer Goethe-Institut Berlin et campuskurs for ungdom i bygningskomplekset til Bundesschule Bernau:
Deutsch für Jugendliche: Bernau