Oversettelsesstøtte

Goethe-Institut Oversettelsesstøtte Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Goethe-Instituts støtteprogram «Oversettelse av tyske bøker til et fremmedspråk» støtter utenlandske forlag med utgivelsen av tysk litteratur. Målet er å gjøre aktuelle verker fra samtidslitteraturen, bøker for barn og ungdom, viktige vitenskapelige titler og sakprosa tilgjengelig for lesere som ikke er tyskspråklige.

Programmet tjener kulturpolitiske formål og er et viktig styringsverktøy for kultur- og utdanningspolitikk i utlandet.

I de nesten 40 årene støtteprogrammet har eksistert, har utgivelsen av ca. 6000 bøker på 45 språk fått økonomisk støtte.

Goethe-instituttet i ditt land evaluerer søknaden din. Hvis det godkjenner søknaden din, vil det sende en anbefaling til Goethe-Instituts hovedkontor i München. Oversettelsene som skal få støtte, velges av en jury på seks medlemmer: to litteraturkritikere, en rettighetssjef (Foreign Rights Director) ved et større tysk forlag (denne stillingen roterer hvert år) og tre medarbeidere fra Goethe-Instituts avdeling for litteratur og oversettelsesstøtte.

Komiteen møtes fire ganger i året på følgende datoer:
 • I begynnelsen av februar: søknadsfrist 1. desember
 • I slutten av april: søknadsfrist 1. mars
 • I slutten av juli: søknadsfrist 1. juni
 • I begynnelsen av november: søknadsfrist 15. september
Søknader for sakprosa og vitenskapelig titler vil kun bli vurdert på komiteens møter i februar og juli.
 1. Søknader fra forlag: Bare ikke-tyske forlag er kvalifisert til å søke.
 2. Utgitte verker: Goethe-Institut støtter oversettelser av verker av tyske forfattere som er blitt utgitt i trykt format av et forlag i det tyskspråklige området.
 3. Oversettelse fra tysk original: Oversettelsen må gjøres fra den tyske originalteksten.
 4. Oversettelsens utgivelsesdato: Kun prosjekter som ennå ikke befinner seg i trykkestadiet ved inngåelse av kontrakt, kan vurderes.
 5. Tilskudd til dekning av oversettelsesutgifter: Hvis søknaden innvilges, betaler Goethe-Institut en del av utgiftene for oversettelsen til det utenlandske forlaget etter at oversettelsen er utgitt. Goethe-Institut skal ikke dekke de fulle kostnadene for oversettelsen eller finansiere lisens-, trykk- og redaksjonskostnader.
 6. Goethe-Institut skal nevnes og logoen trykkes: Det utenlandske forlaget er forpliktet til å oppgi Goethe-Institut som sponsor og trykke Goethe-Instituts logo i bokens impressum. Hvis dette kravet ikke oppfylles, vil støttebeløpet ikke bli utbetalt.
 7. Oversetterhonorar: Hvis støtte tildeles, vil kun slike honorarer som allerede er betalt til oversetteren ved utgivelse, bli tatt med i beregningen når tilskuddets størrelse fastsettes.
 8. E-bøker av oversettelser i Onleihe: Goethe-Institut ønsker å gjøre oversettelser som også er utgitt som e-bok tilgjengelig for utlån for registrerte brukere i Onleihe (et nettbibliotek). Det utenlandske forlaget er forpliktet til å gi Goethe-Institut et epub-format av oversettelsen.
Her finner du Goethe-Instituts logo som skal trykkes i de støttede oversettelsene: