DRIN - Inkludering i barnelitteraturen

Das Projekt „DRIN“ © EL BOUM

MANGFOLD, REPRESENTASJON, INKLUDERING, NORMKRITIKK

Hvilke barnebøker husker du best? Og hvem er det som utfører heltedådene i dem?
Heltene i Astrid Lindgrens bøker er svært populære i det tysktalende området. Men hvor tidsaktuell er barnelitteraturen i dag når det gjelder mangfold og inkludering?

DRIN – VISJONER FOR BARNEBØKER

Barnebøker er med på å forme verdensbildet vi vokser opp med. Det er viktig for barn å kunne kjenne seg igjen i historier, illustrasjoner og fortellermåter og samtidig lære om ulike livsverdener som omgir dem. Gjenspeiler dagens barnelitteratur i Tyskland, Finland og andre (nord)europeiske land de stadig mer ulike samfunnene vi lever i, eller usynliggjør den en stadig større andel av den unge befolkningen?
Hvordan kan alternative og underrepresenterte narrativer av stemmer og bilder introduseres? Hvilke gode eksempler kan vi dele? Og hva kan de ulike aktørene på dette området – forfattere, illustratører, forlag, biblioteker og lesere – lære av hverandre?

Goethe-Institut Finland undersøker disse spørsmålene og startet et prosjekt på slutten av 2018 som ser på representasjon av barn i billedbøker fra Nord-Europa og Tyskland. Etter et seminar i Turku om hvordan barnelitteratur som blir lest i barnehager og skoler i Finland, kan utformes mer representativt for landets befolkning, ble prosjektet utvidet i slutten av 2019. Med i prosjektet er: El Boum, Chantal-Fleur Sandjon og Warda Ahmed.  

Foruten nettverksbygging og kunnskapsutveksling mellom aktører er bokproduksjon et av prosjektets mål. I tillegg skal det opprettes et arkiv med best practice-eksempler fra hele verden som skal være til inspirasjon for oversettelser og for å lage flere bøker som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet vårt.

Flere artikkel

Nach wie vor tut sich der deutschsprachige Bilderbuchmarkt schwer mit Protagonist:innen dunkler Hautfarbe. Ein Weg zu mehr Vielfalt ist die Veröffentlichung von Übersetzungen. Foto (Detail): © Baobab Books

Barne- og ungdomslitteratur
Annerledes enn de andre

Barnebøker er med på å forme verdensbildet vi vokser opp med. De siste årene har detderfor blitt stilt større krav til forlag om at det sosiale og kulturelle mangfoldet skal være representert i barnebokfeltet. Men det lykkes bare i enkelte tilfeller.

Et barn leser en bok utendørs foran en solnedgang © Aaron Burden/Unsplash

Barne- og ungdomslitteratur
Mangfoldsgapet i barnelitteraturen

Når barn begynner å utforske litterære verdener, blir de konfrontert med en realitet med dype ulikheter. Maisha M. Auma skriver om ulikhet i barnelitteraturen.

Onleihe

Du kan lese tysk barnebok i vår digitale biblioteket: Onleihe