Hedda Foundation ​Jørgen Lorentzen

Jørgen Lorentzen
Foto: ©kjønnsforskning.no/Ida Irene Bergstrøm

Vi presenterer arbeidsgruppen i Oslo av det europeiske Goethe-prosjektet FREIRAUM. De skal realisere idéer som forsvarer mangfold sammen med Goethe-Institut Mailand. Her Jørgen Lorentzen, Hedda Foundation.

„Friheten til å være den du faktisk er"

"Det var en av de beste gruppeprosessene som jeg noensinne har vært med på". Jørgen Lorentzen, prosjektleder for Oslo-workshopen FREIRAUM, fryder seg over et vellykket møte mellom «fantastiske mennesker», som han sier. «Vi hadde tilstrekkelig med tid til å snakke og diskutere med hverandre og nærme oss tematikkens essens mer og mer».
 
For noen år siden etablerte Lorentzen Hedda-stiftelsen som arbeider for menneskerettigheter, ytringsfrihet, likestilling, kjønnsproblematikk og kultur – en perfekt samarbeidspartner for Goethe-prosjektet FREIRAUM altså.
 
Jeg synes det er spennende å arbeide med FREIRAUM på denne måten, i visshet om at det samtidig sitter førti andre grupper over hele Europa og jobber med et begrep som er spesielt viktig i den europeiske kulturen, friheten.
 

Who are you and how can we make a present together?

 
For Jørgen Lorentzen betyr dette spørsmålet først og fremst å skjerpe bevisstheten for spørsmålets innhold: «Det handler om å skape en tilstedeværelse i verden slik at man åpner seg for andre», sier han.
 
Frihet er et kostbart gode og mange steder i verden alt annet enn selvfølgelig. «Her i Norge tenker vel de fleste mennesker først og fremst på den tyske okkupasjonen under andre verdenskrig når de hører om begrepet frihet». Frihet er uavhengighet – slik vil i alle fall mange her til lands definere det på grunn av den historiske erfaringen, tenker Lorentzen.

 
Og hva svarer du selv hvis noen stiller deg det spørsmålet?

 
«Jeg er en kombinasjon av forsker og aktivist. Mine interessefelter omfatter hovedsakelig temaene frihet, kjønn og likestilling. Det har jeg forsket mye på», forteller han. Ikke minst handlet det alltid om å frigjøre seg fra kjønnsstereotypier og -normer som legger sterke føringer om å være, snakke, og kle seg på bestemte måter.
 
Med utgangspunkt i den aktuelle utviklingen i Tyrkia befatter Jørgen Lorentzen seg også med friheten som der stadig ser ut til å gå tapt. På vegne av den norske forfatterforeningen PEN deltar han som observatør i rettsprosesser. Han er overbevist om at «den største friheten er i siste instans å få være den man faktisk er».