Chro Borhan

Chro Borhan
Foto: ©privat

Vi presenterer arbeidsgruppen i Oslo av det europeiske Goethe-prosjektet FREIRAUM. De skal realisere idéer som forsvarer mangfold sammen med Goethe-Institut Mailand. Her

«Frihet blir begrenset av usikkerhet og utvider seg når vi føler oss sikre», hevder Chro Borhan. Dialogrådgiveren ved Nansen Fredssenter i Oslo, som kommer fra det irakiske Kurdistan, vet akkurat hva hun snakker om og ikke bare på grunn av jobben hennes. Hvordan eksistensiell usikkerhet kjennes har hun følt på egen kropp da hun i 1987 flyktet med sin familie som asylsøker til det fjerne, fremmede landet langt mot nord, hvor hun senere tok en mastergrad ved Universitetet i Bergen.
 
Også workshopen FREIRAUM var slik hun opplevde den på mange måter en reise i mangfoldighet i tid og rom. «Det var veldig spesielt med denne forsamlingen av forskjellige mennesker med svært ulike meninger.»
 
Yrkesmessig har hun for lengst blitt anerkjent som en ekspert på konfliktmekling. På arbeidsplassen hennes, Nansen Fredssenter, handler det alltid om dialog, om å etablere relasjoner. Om dem som bidrar til å bevare eller gjenvinne fred. «Å befinne seg i en dialog med andre betyr å kunne dele sine fortellinger og samtidig skape forståelse for forskjeller». Slik oppsummerer Chro Borhan fordelene ved en vellykket mekling. Å kunne stille spørsmål er et godt verktøy for å bli bedre kjent med andre – det kan gi stemme til de stumme. Det er også en mulighet til selv å få en stemme.
 

Who are you and how can we make a present together?

 
Også i Norge gjør flyktningstrømmen at mange frykter at friheten trues og at den vil kunne bli begrenset. Spørsmålet som ble utarbeidet under workshopen i Oslo kan ved første øyekast virke invaderende, mener Borhan, på den måten at man raskt havner i den personlige sfæren. Men slik var det ikke ment.
 
For et samfunn som helhet er det viktig å bli kjent med hverandre og forsøke å etablere en sterkere tilstedeværelse for hverandre, uavhengig av hvem vi er og hvor vi kommer fra.

 
Og hva svarer du selv hvis noen stiller deg det spørsmålet?

 
Chro Borhan svarer: «Jeg er meg selv og har et ønske om å være meg selv med alt som det innebærer. Det betyr ikke at jeg er en trussel for deg. Jeg er her. Du kan se meg, du kan spørre meg om hva du vil. Jeg ser deg. Våre fordommer hindrer oss i å kommunisere godt med hverandre. Det gjør meg usikker, kanskje kan vi smile og le i løpet av samtalen?»
 
Borhan har alltid jobbet for minoriteters rettigheter. Hun arbeider for eksempel med enslige mindreårige asylsøkere og ulike menneskerettighetsprosjekter.