Nefise Özkal Lorentzen

Nefise Özkal Lorentzen
Nefise Özkal Lorentzen | Foto: ©privat

Vi presenterer arbeidsgruppen i Oslo av det europeiske Goethe-prosjektet FREIRAUM. De skal realisere idéer som forsvarer mangfold sammen med Goethe-Institut Mailand. Her Nefise Özkal Lorentzen, filmregissör, Integralfilm.

„Å synliggjøre de usynlige ordene"

 "Det finnes ingen snarvei til essensen i livet», hevder den tyrkisk-norske filmregissøren og forfatteren Nefise Özkal Lorentzen. «Goethes hjernetrim» er betegnelsen hun gir stunden hun tilbrakte på Goethe-Institut Norge som deltaker i en workshop med tittelen FREIRAUM sammen med andre på leting etter livets essensielle spørsmål.
 
For henne var workshopen både en utfordring, men også en kilde til mangfoldig inspirasjon. Særlig siden hverdagen med de flyktige, sosiale møtene er så preget av kjappe og overfladiske svar i motsetning til den intensive ettertanken og diskusjonene hun opplevde i løpet av dagen workshopen varte. I siste instans handlet det på tampen av dagen om intet mindre enn å finne en fellesnevner.
 
Tid og tålmodighet var begge deler viktig for å komme nærmere et svar på FREIRAUM-spørsmålet. Nefise Özkal Lorentzen er uansett veldig fortrolig med å være nysgjerrig og åpen for spørsmål. I hennes arbeid som forfatter og dokumentarfilmskaper er hun stadig på søken etter svar. Hennes filmer og fortellinger kretser først og fremst omkring homofili, feminisme og maskulinitet i islam. «Da kan nettopp det som ikke blir sagt være veldig viktig», har Özkal Lorentzen erfart gjennom mange år som kunstner. «I hennes helt særpregede fortellinger vil hun synliggjøre de usynlige ordene». Det gjelder å skille det viktige fra det uviktige.
 

Who are you and how can we make a present together?

 
- Det er virkelig et magnetisk spørsmål – åpent, fordomsfritt og ikke minst inkluderende. Den som blir spurt om dette føler seg velkommen. Og så handler spørsmålet ikke bare om hvem du er, men legger vekt på at tilværelsen din også kan handle om å hjelpe andre for å holde fellesskapet sammen.

 
Og hva svarer du hvis noen stiller deg dette spørsmålet?

 
- Jeg vil betegne meg selv som en som spleiser sammen, en som bygger bro og som liker å bringe folk rundt seg sammen.
 
Den store kraften som stråler ut fra filmene hennes som er blitt vist og prisbelønnet over hele verden ønsker Nefise Özkal Lorentzen først og fremst å bruke i kampen mot urettferdighet og til å endre maktstrukturer i vårt samfunn. Hun er overbevist om at filmmediet slik kan bli til et verktøy som kan øve innflytelse langt utover filmens eget virkefelt.