Hurtigtilgang:

Gå direkte til innholdet (Alt 1) Gå direkte til hovednavigasjon
Marije Jenssen: “Lines II”© Marije Jenssen

Stemmer

Smeltende polis, sultende isbjørner og skogbranner i Sibir: Dette er bilder av klimaendringer som går verden rundt. I områdene rundt Nordpolen har konsekvensene av global oppvarming lenge truet urfolks livsgrunnlag. Prosjektet "The Right To Be Cold"¹ forener stemmene til de som kjemper for selvbestemmelse og klimarettferdighet – i essays, debatter og intervjuer.


truet land

Urfolks liv, som tradisjonelt er nært knyttet til naturen, er i uforholdsmessig stor grad utsatt for klimaendringenes konsekvenser. Økende temperaturer og et uforutsigbart klima har umiddelbare og drastiske følger for balansen i naturen i enkelte områder.

Det viktigste som påvirker den tradisjonelle livsstilen til urfolk i nord, er været.

Wjatscheslaw Iwanowitsch Schadrin


fra et kunstperspektiv

Kunst og kultur kan gi verdifulle kommentarer til samtiden, vise ulike perspektiver og skape dialog mellom befolkningsgrupper som ikke ville vært mulig på politisk nivå.

Du er som jordens årer, vannets veier, som danner grunnlaget for vår planets eksistens. Du er en form for energi, bevegelse og frihet.

Tanja Koistinen: "Brev til elva"


grønn kolonialisme

Tilsynelatende bærekraftige energikilder, klimaforskning, best mulig utbytte av naturlige ressurser – vitenskap og næringsliv utnytter ofte urfolk til disse formålene. Uten en felles strategi eller dialog tar regjeringer beslutninger over hodet på urbefolkningen og store selskaper handler uhindret profittorientert.

Vindkraftindustrien skjuler bevisst sin svært inngripende karakter.

Martina Vetter

 ¹ Prosjektets tittel kommer fra inuittenes lange kamp for å få sine rettigheter knyttet til klimaendringene. Boken med samme navn av Sheila Watt-Cloutier (2015, Allen Lane Publication) vitner om hennes banebrytende arbeid med å knytte klimaendringer til menneskerettigheter med inuitt-oppropet som hun og 62 andre inuitter fra Canada og Alaska leverte til Den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen i Washington DC i 2005. Inuitt-representanter og klimaaktivister bruker dette uttrykket i sin kamp i håp om at den politiske ledelsen skal innse i hvor stor grad deres samfunn påvirkes av klimaendringene. Selv om kommisjonen ikke gikk videre med inuitt-oppropet, var det en historisk høring om de juridiske konsekvensene og sammenhengene mellom klimaendringer og menneskerettigheter. Okalik Eegeesiak, tidligere leder av Inuit Circumpolar Council (ICC), brukte uttrykket i sin tale på FNs klimakonferanse COP 21 i Paris den 3. desember 2015: "Klimaendringene er ikke bare et miljøproblem, de er et menneskerettighetsproblem, og smeltingen av Arktis påvirker alle aspekter ved inuittenes liv. Derfor må den endelige teksten virkeliggjøre urfolks rettigheter og beholdes i artikkel 2.2. Vi har rett til å være kalde", argumenterte Eegeesiak.