Forum: lese- og møtested

Goethe-Institut Norge flytter i år til Maridalsveien 33. På grunn av denne endringen vil biblioteket vårt bli stengt for publikum fra og med 01.03.2018

Etter instituttets gjenåpning høsten 2018 blir vårt tradisjonelle bibliotek til et lese- og møtested som skal fokusere på aktuelle trykte og digitale medier.
 

Vårt tilbud

Biblioteket bygges om!

Etter instituttets gjenåpning januar 2019 blir vårt tradisjonelle bibliotek til et lese- og møtested som skal fokusere på aktuelle trykte og digitale medier. 

Digitale lån

Onleihe (digitale lån) er et digitalt tilbud ved Goethe-Institut Norge som gjør det mulig for deg å låne digitale medier.

Oversettelsesstøtte

Vårt program til understøttelse av oversettelser støtter publikasjon av bøker av tyske forfattere på andre språk.