Søknadsskjema
Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

EU-kursene til programmet Europanetzwerk Deutsch vil hjelpe deg med å profesjonalisere dine svært gode tyskkunnskaper i ditt daglige arbeidsmiljø og med å bruke dem enda oftere. Programmet Europanetzwerk Deutsch hjelper deg med å bygge et aktivt nettverk som bringer deg i kontakt med kolleger i Europa i din jobbhverdag. EU-kursene gir deg individuell veiledning slik at du får størst mulig læringsutbytte. Kursene fokuserer på EU-relaterte temaer samt innsikt i tyske institusjoner, departementer og kulturinstitusjoner. Programmet ledsages av et intensivt språkkurs på alle kursdager. Søk om å få delta på programmet Europanetzwerk Deutsch hvis du er ansatt i en EU-institusjon eller et departement i EU-medlemslandene eller medlemskandidatlandene (+ Norge og Island) og har tett kontakt med EU-institusjonene i ditt arbeid. Dine tyske språkkunnskaper ligger på nivå B2 eller høyere, og du ønsker å få et større nettverk i EU.

Med følgende informasjon hjelper du oss med å skreddersy et institusjonelt og språklig program til deg personlig og gir oss en oversikt over ditt fagområde og ønsker for programmet.

Søknadsskjema


Personvern- og samtykkeerklæring


Hinweis: Bitte verwenden Sie die deutsche Sprache und benutzen Sie bitte keine Blockbuchstaben.


Kurse


Angaben zu Ihrer Person


Arbeitsbereich

* Påkrevd

When you send us the information contained in the contact form by clicking on the button below, you declare your consent for us to use your personal data for purposes of answering your enquiry and/or contacting you. You can revoke your consent by sending an e-mail message to eu-kurs2@goethe.de. If you revoke your consent, your data will be erased immediately. Otherwise, your data will be erased after we have processed your enquiry or if the purpose of storing it no longer exists.

Privacy Policy