Medarbeidere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Goethe-Instituts Norwegen Foto (Ausschnitt): © Goethe-Institut

Du må gjerne ta kontakt direkte med alle medarbeidere på Goethe-Institut Norwegen.


Martin Bach
Direktør
Biblioteksleder/Litteraturansvarlig
Tlf.: +47 22057880
Fax: +47 22172004
il-oslo@goethe.de
Dr. Petra Biesalski
Stedfortredende direktør
Leder for språkarbeid
Tlf.: +47 22057880
Fax: +47 22176023
sprakleder-oslo@goethe.de
Jutta Martha Beiner
Webredaktør
Tlf.: +47 22057872
Fax: +47 22172004
Jutta-Martha.Beiner@goethe.de

Martin Bach
Direktør
Biblioteksleder/Litteraturansvarlig
Tlf.: +47 22057880
Fax: +47 22172004
il-oslo@goethe.de
Jeanette Warnick Danzer
PR og presse/ Kulturprogram
Tlf.: +47 22057874
jeanette.warnick.danzer@goethe.de

Dr. Petra Biesalski
Stedfortredende direktør
Leder for språkarbeid
Tlf.: +47 22057880
Fax: +47 22176023
sprakleder-oslo@goethe.de
Björn Wortmann
Førstekonsulent språkavdeling
Tlf.: 22057878
sprak-oslo@goethe.de

Dr. Petra Biesalski
Stedfortredende direktør
Leder for språkarbeid
Tlf.: +47 22057880
Fax: +47 22176023
sprakleder-oslo@goethe.de
Björn Wortmann
Førstekonsulent språkavdeling
Tlf.: 22057878
sprak-oslo@goethe.de

Christine Lehmann
Leder for administrasjonen
Tlf.: +47 22057880
Fax: +47 22172004
vl-oslo@goethe.de
Trautlinde Semler
Resepsjon og sentralbord
Tlf.: +47 22057880
Fax: +47 22172004
info-oslo@goethe.de