Initiativet “Skole: fremtidens partnere”

 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net
 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © Keller
 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net
 • Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ © Jens Sauerbrey

Initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) utgjør et verdensomspennende nettverk av mer enn 2.000 skoler med særskilte forbindelser til Tyskland. Goethe-Institut ivaretar omkring 600 PASCH-skoler i det nasjonale utdannelsesystemet i mer enn 100 land.

I februar 2008 iverksatte det tyske Utenriksministerium initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH). PASCH koordineres av Utenriksministeriet og operasjonaliseres i samarbeid med Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Goethe-Institut, Deutscher Akademischer Austauschdienst og Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz.

Overordnet idé og målsetninger

Fire overordnede ideer bestemmer innretningen av PASCH:
 • perspektiver gjennom utdannelse,
 • horisontutvidelse gjennom flerspråklighet,
 • tilgang til språk og utdannelse,
 • felles tilnærming til fremtidens utfordringer som internasjonalt utdanningsfellesskap.

I februar 2008 iverksatte det tyske Utenriksministerium initiativet „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH). PASCH styrker og forbinder et verdensomspennende nettverk av mer enn 2.000 PASCH-skoler med særskilte forbindelser til Tyskland. Goethe-Institut ivaretar omkring 600 PASCH-skoler i det nasjonale utdannelsesystemet i mer enn 100 land.

Initiativet koordineres av Utenriksministeriet og operasjonaliseres i samarbeid med Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Goethe-Institut, Deutscher Akademischer Austauschdienst og Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz.

Nettverket av tyske skoler i utlandet og skoler som tilbyr tysk språkdiplom styrkes. Utover det blir skolesamarbeidet utbygget slik at tysk som fremmedspråk konsolideres i de nasjonale utdanningssystemene. I tillegg tilbys stipendier for studier i Tyskland og muligheter for elevutveksling og partnerskap mellom skoler.

Målsetninger for PASCH

Initiativet skal vekke varig interesse og begeistring for det moderne Tyskland, samfunnet og det tyske språk hos unge mennesker. Det oppstår et verdensomspennende nettverk av partnerskoler knyttet til Forbundsrepublikken Tyskland; skolene blir et internasjonalt undervisningsfellesskap gjennom felles aktiviteter og utveksling.

Med attraktive undervisningstilbud bidrar PASCH til vedvarende kvalifisering av elever såvel som lærerkrefter og utvider dermed unge menneskers kompetanse med tanke på studier i Tyskland og senere i yrkeslivet. Formålet er forøvrig å bygge opp levende og langsiktige forbindelser til Tyskland og å stimulere skolene til samarbeid og utveksling av lærerkrefter og elever. PASCH er også koblet sammen med andre initiativer ved Utenriksministeriets kultur- og utdannelsespolitikk, f.eks. frivillighetstjenesten „Kulturweit“.

Oppgaver og tiltak ved Goethe-Institut

Goethe-Institut understøtter de mer enn 550 PASCH-skolene som det har et særskilt ansvar for ved å innføre og bygge ut tysk som skolefag. Det tilbyr metodisk-didaktisk videreutdannelse av lærerkrefter og utstyrer skolene med moderne, multimedialt anvendelig undervisnings-, lærings- og kulturkunnskapsmateriale. Dessuten har Goethe-Institut innenfor rammen av initiativet sendt ut undervisningseksperter for å ivareta partnerskolene. Ungdomskurs i Tyskland for elever ved de deltakende skolene forbedrer språkkunnskapene, styrker den interkulturelle kompetansen og levendegjør kulturkunnskapen.
Websidene www.pasch-net.de er delt inn i tre portaler:
 • Allmennportalen
 • Lærerportalen
 • Elevportalen
Allmennportalen

Allmennportalen gir informasjon om de deltakende institusjonene og deres aktiviteter. Dertil hører prosjekter innenfor rammen av PASCH-initiativet, blogger til medarbeidere fra forskjellige deler av verden, PASCH-ungdomskurs i Tyskland såvel som en partnerbørs for internasjonale skolepartnerskap. Et interaktivt verdenskart gir oversikt over partnerskolenettverket, og de deltakende skolene presenterer seg i kortfattede portretter.

Lærerportalen

I denne portalen finner lærerkrefter inspirasjon til innsats med PASCH-nett i tyskundervisningen, undervisningsmateriale til nedlastning og informasjon om metodisk-didaktiske temaer. I PASCH-læringsplattformen kan lærere innrette egne virtuelle kursrom eller benytte tilgjengelige kurs.

Community byr på muligheten til å utveksle materiale og til å søke etter partnere for prosjektideer. I Community, på læringsplattformen eller via blogger kan lærere realisere prosjekter på tvers av landegrensene, som for eksempel regionale online-elevaviser eller podcasts.

På PASCH-læringsplattformen tilbyr PASCH-nett veiledet online-videreutdannelse for lærerkrefter. I online-kurset PASCH-nett-sertifikat blir lærere gjort kjent med hva nettsidene har å by på med tanke på tyskundervisningen, for eksempel Community, læringsplattformen og elevavisen PASCH-Global. I online-kurset Moodle-sertifikat får man vite hvordan man kan gjøre bruk av PASCH-læringsplattformen som baserer seg på programvaren Moodle, i skoleundervisningen eller innenfor rammene av en lærervidereutdannelse.

Kontakt: lernplattform@pasch-net.de

Elevportalen

Tyskelever ved PASCH-skoler er i kontakt med andre elever i Community. Der kan også tekster, bilder og videoer lastes ned, grupper dannes og diskusjonsfora opprettes.

Konkurranser og prosjekter stimulerer til deltakelse. Tekster på ulike nivåer informerer om Tyskland, blant annet om studiemuligheter.

Regelmessige diskusjonstilbud og undervisningsspill inviterer til tyskøving.

Vil man delta aktivt på PASCH-nett i Community eller på læringsplattformen, må man registrere seg med e-postadresse og passord. Kontakt: service@pasch-net.de
PASCH-nettverket omfatter mer enn 2.000 skoler over hele verden. Goethe-Institut ivaretar over 600 skoler i det nasjonale utdannelsesystemet i over 100 land. Innenfor rammene av initiativet "Schulen: Partner der Zukunft“ har disse skolene innført og bygd ut tyskundervisning. Ved skolene blir tysk hovedsakelig tilbudt som andre fremmedspråk.

Til PASCH-nettverket hører også cirka 140 tyske skoler i utlandet som ivaretas av Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), 27 tysk-profil-skoler samt omkring 1.100 nasjonale skoler som tilbyr kulturministeriumskonferansens tyske språkdiplom.

Elevportretter