Vårt læringskonsept
målrettet, klart strukturert, variert

Vårt læringskonsept Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Undervisningen ved Goethe-Institut handler ikke bare om å lære et språk, men også om å bli kjent med en kultur. Gjennom personlig samtale og en vurderingstest kartlegger vi dine forkunnskaper. Sammen velger vi ut et egnet kurs for deg. Lær mer om tyskundervisningen ved Goethe-Institut.

Vår undervisning

 • tar hensyn til de nyeste innsiktene innenfor forskning på læring og undervisning
 • er variert og kommunikativ. Vi øver på å tale, lytte, lese og skrive i livsnære situasjoner og med autentiske tekster.
 • er aktuell og interkulturelt orientert. Kulturkunnskapstemaer, (internett-)prosjekter og researchoppgaver gir et mangfold av muligheter til å sette seg inn i tyskspråklig kultur.
 • Undervisningsspråket er tysk fra første time.
 • Vår læringsplattform inneholder innovative og fleksible læringstilbud.

Vårt kurssystem

 • • baserer seg på de seks nivåtrinnene i den felleseuropeiske referanserammen for språk. Dermed vil språkkompetansen som du erverver deg i våre kurs, være objektiv målbar og internasjonalt kompatibel.
 • er enhetlig over hele verden og transparent. Etter avsluttet kurs kan du fortsette å lære – samme sted, i Tyskland eller online.

Våre lærere

 • er utdannet spesielt for undervisning i tysk som fremmedspråk med grunnlag i utdannings- og videreutdanningsprogrammet DLL – Deutsch Lehren Lernen som er utviklet av fagfolk ved Goethe-Institut i samarbeid med vitenskapsfolk.
 • har tysk som morsmål eller behersker tysk særdeles godt.
 • har erfaring fra samarbeid med mennesker fra ulike land og kulturkretser.
 • videreutdannes fortløpende av oss og er derfor alltid på høyde med det nyeste innenfor formidling av tysk som fremmedspråk.
 • hold oss regelmessig oppdatert om dine resultater og søk råd om hvordan du kan lære mer på best mulig måte.

Våre tyskeksamener

Våre plusspunkter

 • Opplev Tysklands mangfold. Med et tyskkurs ved Goethe-Institut har du tilgang til våre biblioteker og mediateker og kan ta del i tallrike kulturarrangementer.
 • Benytt deg av vårt kostnadsfrie øvelses- og kommunikasjonstilbud Deutsch für dich. I Community har du tilgang til et omfangsrikt, interaktivt lærings- og øvelsesmateriale og kan kommunisere med andre medlemmer.
Våre kunders tilfredshet er det viktigste målet for vårt arbeid. Derfor benytter vi oss av kvalitetssikringsmetoder som er enhetlige over hele verden. Dette sikrer at språkkursene og eksamenene ved alle institutter over hele verden gjennomføres etter enhetlige standarder.