Lær tysk online

 • Online Group Courses © Goethe-Institut London | Sinah Grotefels, Heike Sinn
 • Online Group Courses - Testimonial © Goethe-Institut London
 • Online Group Courses © Goethe-Institut London | Sinah Grotefels, Heike Sinn
 • Online Group Courses - Testimonial © Goethe-Institut London
 • Online Group Courses © Goethe-Institut London, Photograph: Sinah Grotefels / Fiona Hart
 • Online Group Courses - Testimonial © Goethe-Institut London | Sinah Grotefels, Heike Sinn

Lær tysk på nettet – når som helst, hvor som helst og i en gruppe!

Med Goethe-Instituts gruppekurs TYSK ONLINE kan tysklæringen fleksibelt tilpasses din timeplan, og du kan lære tysk hvor som helst. Du lærer likevel ikke alene, men i en liten gruppe6 til 16 deltakere. Du vil bli introdusert for fremmedspråket gjennom hverdagslige situasjoner og lære tysk på ulike måter. Minstealder: 18 år.

Gruppekurset TYSK ONLINE tilbys på nivåene A1 til B2. Med følgende kursmodell vil du i løpet av kort tid nå ønsket læringsmål:
 1. To veiledere hjelper deg gjennom hele kurset, gir fortløpende tilbakemeldinger og individuelle læringstips. Våre veiledere er kvalifiserte lærere, og ved spørsmål kan de nås via et forum på læringsplattformen.
 2. Du arbeider med et interaktivt læringsprogram. Med profesjonelt øvingsmateriell og den nyeste læringsmetodikken øver du deg på å lese, skrive, snakke og lytte på tysk. Sammen med de andre deltakerne på kurset jobber du medvarierte gruppeoppgaver på læringsplattformen til Goethe-Institut.
 3. På opptil 8 nettmøter kan du snakke med veilederne, diskutere med de andre deltakerne i læringsgruppen og øve deg på å snakke og bruke dagligtale.
 4. Et kurs varer i maksimalt fire måneder og gir deg mulighet til å lære intensivt. Kurset er en optimal forberedelse hvis du ønsker å ta det internasjonalt anerkjente Goethe-sertifikatet.
 5. Den internasjonale sammensetningen av gruppen beriker kurset med interkulturell utveksling og gjør det til en variert og lærerik opplevelse.
Som kursdeltaker hos Goethe-Institut har du dessuten gratis tilgang til vårt nettbibliotek (Onleihe). I tillegg kan du bruke tilbudene til Goethe-Institut gratis, f.eks. vår Community-plattform Deutsch-für-Dich, der du kan øve tysk med Goethe-elever i hele verden, samt en rekke apper og spill.

Du kan melde deg på våre online gruppekurs på følgende nivåer
A1 (høyeste nivå), alternativt på delnivåene A1.1, A1.2
A2 (høyeste nivå), B1.1, B1.2, B2.1, B2.2

Etter avsluttet språkkurs får du et deltakerbevis av Goethe-Institut.
Ta en titt på vår YouTube-video for å få et inntrykk.

E-Learning
Tekniske forutsetninger
 • Mac, iPad, Tablet, PC eller Laptop
 • Headset med mikrofon
 • Stabil internettforbindelse med tilstrekkelig båndbredde, særlig under nettmøtene
Her kan du teste om internettforbindelsen din har tilstrekkelig hastighet:
speed-test für Deutsch online

Språklige forutsetninger

Kursene på nivå A1 og A1.1 krever ingen forkunnskaper.
De som er interessert i høyere nivåer og som ennå ikke har deltatt på tyskkurs hos Goethe-Institut, eller deltok på tyskkurs for mer enn 12 måneder siden, blir plassert i riktig gruppe på bakgrunn av en test.

Online nivåtest
Vår skriftlige nivåtest gjennomføres på nettet etter privat innlogging. Dersom du ønsker å ta den nettbaserte nivåtesten, sender du en e-post til
onlinecourses@dublin.goethe.org 
Vi sender deg et personlig passord per e-post som også inneholder en link til online-testen. Det personlige passordet kan kun brukes én gang. Resultatene sendes automatisk til oss for vurdering. Vårt språkkurskontor vil etter kort tid kontakte deg per e-post eller telefon for å avtale tidspunkt for en muntlig vurdering. Den muntlige vurderingen foregår per telefon. Språkkurskontoret vil deretter informere deg om resultatet per e-post.

Omfang

Et kurs som varer i 16 uker tilsvarer ca. 100 timer, dvs. ca. 6-7 timer per uke. For et kurs på 8 uker halverer omfanget seg til ca. 50 timer.

Bortsett fra nettmøtene som tilbys til bestemte tidspunkter (8 nettmøter i løpet av et 16-ukers kurs hhv. 4 nettmøter i løpet av et 8-ukers kurs), kan kursdeltakerne inndele tiden som de selv ønsker. Det er imidlertid viktig at man har en viss selvdisiplin og arbeider jevnt og trutt, slik at man mestrer oppgavene, drar nytte av spørsmålene/svarene i forumet, får tid til ev. etterarbeid og til å forberede seg til nettmøtene.

Kursets oppbygging

Kurset kombinerer ulike former for læring:
 1. Selvstendig arbeid i læringsprogrammet (virtuelt læreverk): omfatter innholdet til det aktuelle nivået, girautomatiske tilbakemeldinger.
  Asynkrone gruppeoppgaver på læringsplattformen til Goethe-Institut: oppgaver utdyper bestemte temaer innen kulturkunnskap, kursdeltakerne gjør oppgavene i grupper, men må ikke være online samtidig.
 2. Veilederneobserverer arbeidet i læringsprogrammet, i tillegg til læringsprogrammet gir de fortløpende tilbakemeldingerog eventuelt ekstra øvingsmateriell.
  Innleveringsoppgaver: Hver uke må hver deltaker skrive en kort tekst på egen hånd som rettes av veilederen. Dermed lærer man å skrive e-poster eller andre korte skriftlige beskjeder allerede fra første uke. De foreslåtte temaene er basert på teamene i læringsprogrammet og nettmøtene. Korrekturen fra veilederen er en personlig tilbakemelding med en rekke tips og forklaringer som fremmer din læringsprosess.
 3. Synkrone møter i Adobe der innholdet i de forskjellige oppgavene fordypes. Møtene gir en ideell mulighet til å praktisere språket gjennom muntlig kommunikasjon mellom deltakerne og veilederne. Det er til sammen 8 møter (16-ukers kurs) hhv. 4 møter (8-ukers kurs) som krever at alle deltakerne er til stede. Tidspunktene avtales med veilederne ved begynnelsen av kurset. I den første kursuken er det et innføringsmøte der du vil få all nødvendig informasjon om kurset og bli kjent med læringsprogrammet og læringsplattformen. På de følgende møtene blir det øvet på dagligtale i korte dialoger, sett på de viktigste grammatikalske strukturene og snakket om temaer innen kulturkunnskap.
Deltakerne får et deltakerbevis når de har gått gjennom 70 % av innholdet i læringsprogrammet, deltatt på 75 % av nettmøtene og innfridd kravene til de skriftlige oppgavene på læringsplattformen

I tillegg kan deltakerne melde seg opp til eksamen for Goethe-sertifikatet. Eksamensgebyret er ikke inkludert i kursavgiften til våre online gruppekurs.

Meld deg på neste kurs!

NIVÅ A1
Oppstart 12.03.2020
Slutt (kursvarighet) 12.07.2020 (16 uker)
Påmeldingsfrist 10.03.2020
Nettmøter 8 nettmøter fastsettes av kurslederne ved begynnelsen av kurset.
Påmelding Online-påmelding

Paypal-knapp
(You will be redirected to Paypal.)
Pris € 700
  NIVÅ A1.1
Oppstart 26.03.2020
Slutt (kursvarighet) 31.05.2020 (8 uker)
Påmeldingsfrist 24.03.2020
Nettmøter 4 nettmøter fastsettes av kurslederne ved begynnelsen av kurset.
Påmelding http://www.xjazz.net/?s=istanbul+ Online-påmelding

http://www.xjazz.net/?s=istanbul+ Paypal-knapp
(You will be redirected to Paypal.)
Pris € 380
 
NIVÅ A1.2
Oppstart 12.03.2020
Slutt (kursvarighet) 17.05.2020 (8 uker)
Påmeldingsfrist 10.03.2020
Nettmøter 4 nettmøter fastsettes av kurslederne ved begynnelsen av kurset.
Påmelding Nivåtest

Online-påmelding


http://www.xjazz.net/?s=istanbul+ Paypal-knapp
(You will be redirected to Paypal.)
Pris € 380
 
NIVÅ A2, B1.1,
B1.2, B2.1, B2.2
Oppstart 12.03.2020
Slutt (kursvarighet) 12.07.2020 (16 uker)
Påmeldingsfrist 10.03.2020
Nettmøter 8 nettmøter fastsettes av kurslederne ved begynnelsen av kurset.
Påmelding Nivåtest

Online-påmelding
Choose Level


Pris € 700