En kjærlighetshistorie mellom to bokstaver
Rettskriving er gøy

Billedboken «ich & er» hjelper barn med å lære bokstavkombinasjonen ie på tysk. | © Kirchler/Rauter
© Kirchler/Rauter

Tysk rettskriving er en utfordring for unge elever. For eksempel skriver man en e etter en lang i. Tiger skrives likevel bare med i. Den illustrerte språklæringsboken «ich & er» forsøker å belyse dette temaet med en søt historie.
 
 

Billedboken «ich & er» er en kjærlighetshistorie mellom to bokstaver og ser nærmere på bokstavkombinasjonen ie. De to bokstavene er framstilt som personligheter. Lange Ilse bor i byen og er annerledes enn alle andre. Hun er ensom og trist. Erich bor på landet med mange dyr og er veldig sjenert. Han er like ensom og trist. Et brev som blir tatt av et vindkast, havner hos Erich. Det forandrer situasjonen for dem begge, og historien går sin gang.


Fortellingen og personifiseringen hjelper elevene i den kognitive prosessen. Gjennom å se og lese initieres læringsprosesser som skal hjelpe elevene med å huske kombinasjonen ie bedre.
Teksten er skrevet på rim og det er brukt gjentakelser for å gjøre lesingen og forståelsen lettere, og det hjelper dem med å huske og gjenkjenne. Illustrasjonene forsøker å framstille det viktigste. Likevel er de uttrykksfulle og virkningsfulle.
 
Illustrasjonene Illustrasjonene gjør fortellingene mer levende og gir grunnlaget for videre oppgaver. | Foto: © Kirchler/Rauter

Innføring av ie

 
Den lange i-en brukes på ulike måter på tysk, særlig -ieh som i ordet Vieh, -i som i Tiger, -ie som i Biene og -ih som i pronomenene ihm, ihn, ihr, ihnen. Alle disse variasjonene av i kan være en stor utfordring for elevene. Mer enn halvparten av ordene med lang i-lyd skrives med -ie, og dette er temaet i billedboken «ich & er».
 
Det finnes ulike metoder for å introdusere stavemåten ie. På grunnleggende nivå foretrekker noen lærere å lytte nøye og øve på forskjellen mellom lange og korte vokaler. Andre innfører ie når de underviser i orddeling. Det påpekes da at i-en skrives ie ved en åpen stavelse. I tillegg finnes Röbers Silbenanalytische Methode (2009). Denne metoden fokuserer på stavelsenes kjennetegn og deres overensstemmelse med skrivereglene. I billedboken «ich & er» er alle de tre metodene med. Når det brukes ulike metoder, er det viktig at læreren veileder underveis. Læreren bør arbeide med elevene fra starten av og gjenspeile språket, slik at metaspråklig kunnskap fremmes. Dette bidrar til at flere bruker riktig stavemåte. Innføringen av ie-lyden er likevel kompleks for tyskspråklige barn, og for barn med et annet morsmål er den som regel abstrakt og forvirrende.
 
Da kan denne billedboken være til hjelp og et supplement til andre lærebøker. Personlighetene Ilse og Erich gjør det lettere for elevene å huske rettskrivingsreglene. Undervisningen blir ikke monoton, men lystbetont og morsom.

«ich & er» i undervisningen

Billedboken egner seg både til innføring av ie-lyden og som supplerende læringsinnhold. Først kan boken leses høyt eller brukes til historiefortelling. Eventuelle spørsmål og kommentarer fra barna tas opp. Bokens bilder inneholder skriftlige elementer som kan oppdages av elevene. Selve teksten gir også mulighet til å lete etter og legge merke til bokstavkombinasjonen ie. Forskjellen fra lydkombinasjonen ei kan være neste aktivitet. Boken kan også presenteres som billedbokkino eller teater. Til videre fordypning kan man bruke rim, gåter, sorterings- og differensieringsspill.
 
Utdrag fra retningslinjen (PDF, 207 kB)

Kopimal for bokmerkearket: Ilse og Erich drømmer (PDF, 214 kB)

Kopimal for Memory-kort (PDF, 823 kB) 
 
 
Hvorfor bruke billedbøker i undervisningen i tysk som fremmedspråk (DaF)/tysk som målspråk (DaZ)?
 
Billedbøker åpner nye perspektiver. Elevene får en følelsesmessig tilgang til historiene og deres helter og husker dem derfor bedre.
Som didaktisk medium tar billedbøker opp det språklige, kulturelle og kognitive mangfoldet og skaper spennende læringsøyeblikk. De inspirerer elevene til å tenke og stille spørsmål, det vil si til å snakke språket som læres eller sitt eget språk. Bildene støtter teksten og gjør det lettere å forstå innholdet.
 
I tillegg får billedbøker deg til å dvele ved ting. Barna kan se på boken igjen og igjen, bla fram og tilbake, lese selv, lese høyt for andre, skrive egne tekster til bildene eller male egne bilder til tekstene. Men mest av alt er billedbøkene morsomme!
 
Våre erfaringer i barnehager og grunnskolen har vist at fortellinger har et svært positivt aspekt i tidlig språklæring. Derfor er det utmerket å bruke nøye utvalgte billedbøker og historier i undervisningen.
 
Litteratur
 
Hering, Jochen (2016): Kinder brauchen Bilderbücher. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
 
Kirchler, Daniela/Rauter, Renate (2015): «Punkto und Punktino». Literale Sprachbildung im DaZ-Unterricht. I: Eder, Ulrike (red.): Sprache erleben und lernen mit Kinder- und Jugendliteratur I. Wien: Praesens Verlag, s. 81–94.

Röber, Christa (2011): Die Leistungen der Kinder beim Lesen- und Schreibenlernen. Grundlagen der Silbenanalytischen Methode. Ein Arbeitsbuch mit Übungsaufgaben. Hohengehren: Schneider Verlag.
 
Bardola, Nicola, Hauck, Stefan/Jandrlic, Mladen/Wengler, Susanna (2009): Mit Bilderbüchern wächst man besser. Stuttgart/Wien: Thienemann.