Mer informasjon
2018

Tilbake til Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 er blitt endret. Det gamle Goethe-Zertifikat B2 kan tas over hele verden fram til 31.12.2018 og ved utvalgte eksamenskontorer fram til 31.07.2019. Vennligst ta kontakt med ditt lokale eksamenskontor for mer informasjon.

Del for del: eksamensdelene

Goethe-Zertifikat B2 består av eksamensdelene lese, lytte, skrive og snakke (muntlig pareksamen eller individuell eksamen).
Eksamenen gjennomføres og vurderes på samme måte over hele verden.
 

Lese

Du leser forskjellige tekster som annonser, utdrag fra kataloger, sakprosatekster, kommentarer, anmeldelser og reportasjer og løser tilhørende oppgaver. Du fyller inn ordene som mangler i en skriftlig tekst.

Varighet: 80 minutter

Skrive

Du uttrykker deg skriftlig om en avisartikkel eller en kort internettartikkel og korrigerer et brev.

Varighet: 80 minutter

Lytte

Du får høre samtaler og telefonsamtaler, deretter korrigerer eller supplerer du innholdet i lytteprøven, og tilordner utsagn. Du får også høre et intervju om et aktuelt og samfunnsrelatert tema og løser tilhørende oppgaver.

Varighet: ca. 30 minutter

Snakke

I første del av eksamen tar du stilling til en kort tekst. Deretter snakker du med samtalepartneren, og sammen med ham/henne skal du komme fram til en avgjørelse eller finne en løsning.

Varighet: 10 eller 15 minutter

Forutsetninger

Goethe-Zertifikat B2 er en tyskeksamen for voksne.

Eksamenene til Goethe-Institut er tilgjengelige for alle interesserte og kan avlegges uavhengig av alder og nasjonalitet.
  • Goethe-Zertifikat B2 anbefales for alderen seksten år og oppover.
  • Goethe-Zertifikat B2 forutsetter språkkunnskaper på kompetansenivå B2 i den felleseuropeiske referanserammen for språk (GER).
  • For å nå dette nivået trenger man, avhengig av forkunnskaper og læringsmessige forutsetninger, 600-800 undervisningsenheter à 45 minutter.