Mer informasjon

Tilbake til Goethe-Zertifikat C1

Alt du trenger! Eksamensdelene

Goethe-Zertifikat C1 består av eksamensdelene lese, lytte, skrive og snakke (muntlig pareksamen eller individuell eksamen).
Eksamenen gjennomføres og vurderes på samme måte over hele verden.
 

Lese

Du leser sakprosatekster, kommentarer, anmeldelser og/eller reportasjer. I de tilhørende oppgavene viser du at du kan håndtere større tekstmengder ved at du bl.a. gjengir deler av innholdet.

Varighet: 70 minutter

Skrive

Du uttrykker deg mer utførlig om et tema i en godt strukturert tekst. Du får informasjon om dette i form av en grafikk.

Varighet: 80 minutter

Lytte

Du får høre samtaler, telefonsamtaler, intervjuer eller radioreportasjer, tar notater og tilordner utsagn.

Varighet: ca. 40 minutter

Snakke

I første del av eksamen tar du stilling til en kort tekst. Deretter snakker du med samtalepartneren, og sammen med ham/henne skal du komme fram til en avgjørelse eller finne en løsning.

Varighet: 10 eller 15 minutter

Forutsetninger

Goethe-Zertifikat C1 er en tyskeksamen for voksne.

Eksamenene til Goethe-Institut er tilgjengelige for alle interesserte og kan avlegges uavhengig av alder og nasjonalitet.
  • Goethe-Zertifikat C1 anbefales for alderen seksten år og oppover.
  • Goethe-Zertifikat C1 forutsetter språkkunnskaper på femte kompetansenivå (C1) i den felleseuropeiske referanserammen for språk (GER).
  • For å nå dette nivået trenger man, avhengig av forkunnskaper og læringsmessige forutsetninger, 800-1000 undervisningsenheter à 45 minutter.