Mer informasjon

Tilbake til Goethe-Zertifikat C2: GDS

Nå er det din tur! Modulene

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom består av modulene lese, lytte, skrive og snakke (individuell muntlig eksamen). Eksamenen gjennomføres og vurderes på samme måte over hele verden.

De pensumrelaterte oppgavene i modulen skrive utarbeides i samarbeid med Ludwig-Maximilians-universitetet i München.

De fire modulene kan avlegges hver for seg eller samtidig. Vitnemål for fire gjennomførte enkeltmoduler tilsvarer et samlet vitnemål.
Modulene lese, lytte og snakke evalueres ved eksamenskontoret. Evalueringen av modulen skrive koordineres av det sentrale eksamenskontoret til Goethe-Institut.
 

Hvis du skal avlegge eksamen i modulen skrive i 2019 og ikke ønsker å velge et av de to generelle temaene i del 2, men et av de to pensumrelaterte temaene, må du på forhånd ha tilegnet deg kunnskap om (minst) én av titlene som Ludwig-Maximilians-universitetet i München har oppført på pensumlisten for 2019. Under eksamen velger du ett av fire temaer.

Pensum 2019 til Goethe-Zertifikat C2: GDS 

Brigitte Kronauer
Das Taschentuch
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-12888-9
€ 10,00 (D)

Robert Seethaler
Der Trafikant
Roman
Kein & Aber Verlag
ISBN 978-3-036-95909-2
€ 12,00 (D)
Hvis du skal avlegge eksamen i modulen skrive i 2020 og ikke ønsker å velge et av de to generelle temaene i del 2, men et av de to pensumrelaterte temaene, må du på forhånd ha tilegnet deg kunnskap om (minst) én av titlene som Ludwig-Maximilians-universitetet i München har oppført på pensumlisten for 2020. Under eksamen velger du ett av fire temaer.

Pensum 2020 til Goethe-Zertifikat C2: GDS 

Hanns-Josef Ortheil
Die Berlinreise
Roman
btb Verlag
ISBN 978-3-442-74997-3
€ 10,00 (D)

Urs Widmer
Das Buch des Vaters
Roman
Diogenes Verlag
ISBN 978-3-257-23470-1
€ 10,90 (D)
 

Lese

Du leser sakprosatekster, kommentarer, reportasjer og annonser og løser ulike tilhørende oppgaver. Du kan forstå tekstene uten problemer selv om de er abstrakte eller har et komplekst innhold og vanskelig språk, og du kan oppfatte budskap som ikke er direkte uttrykt.

Varighet: 80 minutter

Skrive

Du skriver om et kort referat og skriver en tekst om et generelt eller pensumrelatert tema. Teksten skal være et leserbrev eller en bokanmeldelse og godt strukturert og stilistisk riktig. Du kan velge mellom to generelle temaer og et tema fra hver av de to bøkene på pensumlisten. Du velger altså ett av fire mulige temaer.

Varighet: 80 minutter

Lytte

Du får høre rapporter og reportasjer fra media, uformelle samtaler samt ekspertintervjuer i naturlig taletempo og løser ulike tilhørende oppgaver.

Varighet: ca. 35 minutter

Snakke

Du holder et foredrag om et komplekst tema, f.eks globalisering, og ved spørsmål forklarer du argumentasjonen på en differensiert måte. Du diskuterer et annet tema i en pro- og kontra-samtale, der du forsvarer synspunktet ditt, reagerer på motargumenter og forsøker å overbevise samtalepartneren om ditt standpunkt.

Varighet: ca. 15 minutter

Forutsetninger

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom er en tyskeksamen for voksne.

Eksamenene til Goethe-Institut er tilgjengelige for alle interesserte og kan avlegges uavhengig av alder og nasjonalitet.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom anbefales for alderen atten år og oppover.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom forutsetter språkkunnskaper på sjette og høyeste kompetansenivå - C2 - i den felleseuropeiske referanserammen for språk (GER).
  • For å nå dette nivået trenger man, avhengig av forkunnskaper og læringsmessige forutsetninger, minst 1000 undervisningsenheter à 45 minutter.