Mer informasjon

Tilbake til Goethe-Zertifikat C2: GDS

Nå er det din tur! Modulene

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom består av modulene lese, lytte, skrive og snakke (individuell muntlig eksamen). Eksamenen gjennomføres og vurderes på samme måte over hele verden.

De pensumrelaterte oppgavene i modulen skrive utarbeides i samarbeid med Ludwig-Maximilians-universitetet i München.

De fire modulene kan avlegges hver for seg eller samtidig. Vitnemål for fire gjennomførte enkeltmoduler tilsvarer et samlet vitnemål.
Modulene lese, lytte og snakke evalueres ved eksamenskontoret. Evalueringen av modulen skrive koordineres av det sentrale eksamenskontoret til Goethe-Institut.
 

Hvis du skal avlegge eksamen i modulen skrive i 2021 og ikke ønsker å velge et av de to generelle temaene i del 2, men et av de to pensumrelaterte temaene, må du på forhånd ha tilegnet deg kunnskap om (minst) én av titlene som Ludwig-Maximilians-universitetet i München har oppført på pensumlisten for 2021. Under eksamen velger du ett av fire temaer.

Pensum 2021 til Goethe-Zertifikat C2: GDS 

Sibylle Berg
Habe ich Dir eigentlich schon erzählt…
Ein Märchen für alle
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-03735-7
€ 7,95 (D)

Arno Geiger
Der alte König in seinem Exil
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-14154-3
€ 9,90 (D) | eBook € 9,99 (D)
Hvis du skal avlegge eksamen i modulen skrive i 2022 og ikke ønsker å velge et av de to generelle temaene i del 2, men et av de to pensumrelaterte temaene, må du på forhånd ha tilegnet deg kunnskap om (minst) én av titlene som Ludwig-Maximilians-universitetet i München har oppført på pensumlisten for 2022. Under eksamen velger du ett av fire temaer.

Pensum 2022 til Goethe-Zertifikat C2: GDS 

Irmgard Keun
Gilgi – eine von uns
Roman
Ullstein Verlag
ISBN 978-3-548-29149-9
€ 11,00 (D) | eBook € 6,99 (D)
 
Sten Nadolny

Weitlings Sommerfrische
Roman
Piper Verlag
ISBN 978-3-492-30307-1
€ 11,00 (D) | eBook € 10,99 (D)
 

Lese

Du leser sakprosatekster, kommentarer, reportasjer og annonser og løser ulike tilhørende oppgaver. Du kan forstå tekstene uten problemer selv om de er abstrakte eller har et komplekst innhold og vanskelig språk, og du kan oppfatte budskap som ikke er direkte uttrykt.

Varighet: 80 minutter

Skrive

Du skriver om et kort referat og skriver en tekst om et generelt eller pensumrelatert tema. Teksten skal være et leserbrev eller en bokanmeldelse og godt strukturert og stilistisk riktig. Du kan velge mellom to generelle temaer og et tema fra hver av de to bøkene på pensumlisten. Du velger altså ett av fire mulige temaer.

Varighet: 80 minutter

Lytte

Du får høre rapporter og reportasjer fra media, uformelle samtaler samt ekspertintervjuer i naturlig taletempo og løser ulike tilhørende oppgaver.

Varighet: ca. 35 minutter

Snakke

Du holder et foredrag om et komplekst tema, f.eks globalisering, og ved spørsmål forklarer du argumentasjonen på en differensiert måte. Du diskuterer et annet tema i en pro- og kontra-samtale, der du forsvarer synspunktet ditt, reagerer på motargumenter og forsøker å overbevise samtalepartneren om ditt standpunkt.

Varighet: ca. 15 minutter

Forutsetninger

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom er en tyskeksamen for voksne.

Eksamenene til Goethe-Institut er tilgjengelige for alle interesserte og kan avlegges uavhengig av alder og nasjonalitet.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom anbefales for alderen atten år og oppover.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom forutsetter språkkunnskaper på sjette og høyeste kompetansenivå - C2 - i den felleseuropeiske referanserammen for språk (GER).
  • For å nå dette nivået trenger man, avhengig av forkunnskaper og læringsmessige forutsetninger, minst 1000 undervisningsenheter à 45 minutter.