Mer informasjon

Tilbake til Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

En god start: eksamensdelene

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 består av eksamensdelene lese, lytte, skrive og snakke (muntlig gruppeeksamen).
Eksamen gjennomføres og vurderes på samme måte over hele verden.
 

Lese

Du leser f.eks. korte avisnotiser, småannonser, personbeskrivelser, enkle leserbrev eller korte avistekster og løser tilhørende oppgaver.

Varighet: 20 minutter

Skrive

Du svarer på en e-post, et brev, en annonse eller lignende.

Varighet: 20 minutter

Lytte

Du får høre korte dagligdagse samtaler, private telefonbeskjeder, informasjon fra radioen eller lignende og løser tilhørende oppgaver.

Varighet: ca. 20 minutter

Snakke

Du presenterer deg selv, stiller spørsmål om dagligdagse temaer og svarer på enkle spørsmål. I tillegg ber du om noe og reagerer på samtalepartneren i situasjoner som er kjent for deg.

Varighet: 15 minutter

Forutsetninger

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 er en tyskeksamen for barn og ungdom i alderen 10 til 16 år.
 
Eksamenene til Goethe-Institut er tilgjengelige for alle interesserte og kan avlegges uavhengig av alder og nasjonalitet.
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 anbefales for alderen ti år og oppover
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 forutsetter språkkunnskaper på første kompetansenivå (A1) i den felleseuropeiske referanserammen for språk (GER).
  • For å nå dette nivået trenger man, avhengig av forkunnskaper og læringsmessige forutsetninger, 80-200 undervisningsenheter à 45 minutter.