TestDaF

TestDaF Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Du vil …

  • studere, bedrive forskning eller arbeide i Tyskland
  • avlegge en språkeksamen som anerkjennes av alle høyere utdanningsinstitusjoner i Tyskland
  • overbevise forskningsinstitusjoner og arbeidsgivere om dine tyskkunnskaper.

TestDaF er en språkeksamen for kandidater på viderekomment nivå. Den omfatter nivåene B2 til C1 av de seks trinnene i kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.
 
Når du har avsluttet alle fire eksamensdelene av TestDaF med TestDaF-nivå 4, gjelder vitnemålet som språklig dokumentasjon for opptak til nesten alle fag og studier ved høyere utdanningsinstitusjoner i Tyskland.

Språkeksamen TestDaF er også internasjonalt godkjent som dokumentasjon av språkkunnskaper for vitenskapelige prosjekter og akademiske yrker.
 
Fagkunnskaper er ikke påkrevd.

Representativ over hele verden

Du kan avlegge TestDaF i lisensierte testsentre. For tiden finnes ca. 450 testsentre som tilbyr TestDaF. Her kan du søke etter testsentre i Tyskland og i verden:

Testsentre i Tyskland
Testsentre i verden

Forutsetninger

  • TestDaF innordner deltakernes språkkunnskaper på fjerde (B2) og femte (C1) kompetansenivå i den felleseuropeiske referanserammen for språk (GER). For deltakelse forutsettes altså minimum kunnskaper på kompetansenivå B2.
  • Eksamensdeltakere må før påmelding til eksamen ha gjennomført 700-1000 undervisningsenheter i tysk à 45 minutter. Dokumentasjon av tyskkunnskaper er ikke nødvendig for eksamenspåmelding.
Meld deg på TestDaF med en gang!

Har du tilstrekkelige tyskkunnskaper, meld deg på TestDaF. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med TestDaF på forhånd, aller helst i forberedende kurs ved Goethe-Institut eller ved andre testsentre eller i Goethe-Instituts online-forberedelseskurs. I kursene blir du gjort kjent med formatet og eksamensforløpet.

Du kan delta i TestDaF på seks fastlagte datoer per år. Vennligst send påmelding til www.testdaf.de. I Folkerepublikken Kina er det spesielle datoer. Påmelding skjer hos National Education Examination Authority.

Eksamendeltakere med spesielle behov må i god tid informere sitt lokale testsenter og forelegge aktuell attest. Eksamengjennomføring vil da bli tilpasset.