TestDaF

TestDaF Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Du vil …

  • studere, bedrive forskning eller arbeide i Tyskland
  • avlegge en språkeksamen som anerkjennes av alle høyere utdanningsinstitusjoner i Tyskland
  • overbevise forskningsinstitusjoner og arbeidsgivere om dine tyskkunnskaper.

TestDaF er en språkeksamen for kandidater på viderekomment nivå. Den omfatter nivåene B2 til C1 av de seks trinnene i kompetanseskalaen til Det felles europeiske rammeverket for språk.
 
Når du har avsluttet alle fire eksamensdelene av TestDaF med TestDaF-nivå 4, gjelder vitnemålet som språklig dokumentasjon for opptak til nesten alle fag og studier ved høyere utdanningsinstitusjoner i Tyskland.

Språkeksamen TestDaF er også internasjonalt godkjent som dokumentasjon av språkkunnskaper for vitenskapelige prosjekter og akademiske yrker.
 
Fagkunnskaper er ikke påkrevd.

Representativ over hele verden

Du kan avlegge TestDaF i lisensierte testsentre. For tiden finnes ca. 450 testsentre som tilbyr TestDaF. Her kan du søke etter testsentre i Tyskland og i verden:

Forberedelse

Øvingsmateriell

Under forberedelsene til TestDaF får du hjelp av to fullstendige eksempler på TestDaF-eksamensoppgaver.

Mer informasjon

Forutsetninger, eksamensinnhold og mer informasjon om TestDaF finner du her: