Øvingsmateriell

Tilbake til TestDaF

Under forberedelsene til TestDaF får du hjelp av to fullstendige eksempler på TestDaF-eksamensoppgaver. De er kostnadsfritt tilgjengelig på www.testdaf.de – i tillegg til henvisninger og tips.

Materiell for nedlasting

Eksamenseksempler til nedlasting
inkl. henvisninger og tips til eksempler på eksamensoppgaver finner du på hjemmesiden til TestDaF.

Materiale til bestilling

Treningsmateriale
En liste over øvingsmateriell til TestDaF finner du på hjemmesiden til TestDaF. Materiell kan kjøpes i bokhandelen.