Videreutdannelse i Tyskland

Videreutdannelse i Tyskland Foto: Goethe-Institute in Deutschland

Videreutdanning i Tyskland

Vi tilbyr videreutdanningsseminarer for tysklærere i grunnskolen, videregående skole og i voksenopplæringen samt videreutdanningsstipender til lærere som videreformidler den nye kunnskapen de får på seminaret, til kolleger i hjemlandet.

I 2020 tilbyr Goethe-Institut flere stipender til tysklærere i Norge, slik at de kan delta på en eller flere ukers seminarer.

Søknadsfrist: 15. oktober 2020

Aktuelle stipendsøkere er tysklærere som:
  • jobber i grunnskolen, videregående skole eller i voksenopplæringen samt utdanner og videreutdanner lærere,
  • utøver yrket sitt i dag og deltar på videreutdanningsprogrammer i Norge,
  • ikke har mottatt stipend fra Forbundsrepublikken Tyskland i løpet av de siste fire årene og
  • er villige til å videreformidle kunnskapen de får på seminaret, til kolleger i Norge.
Videreutdanning i Tyskland for tysklærere
 
Deutsche Auslandsgesellschaft tilbyr
  • Videreutdanningskurs i aktuell kunnskap om Tyskland. Kursprogrammet omfatter foredrag om aktuelle temaer innen tysk språk og litteratur, om den økonomiske situasjonen i Tyskland, arbeid i små grupper om aktuelle temaer samt kulturelle utflukter, en byvandring og div. arrangementer.
  • Språk- og videreutdanningskurs for tysklærere på barnehage- og grunnskolenivå i Lübeck. Kursprogrammet består av 15 timer tyskundervisning, foredrag, workshoper og dagsutflukter. Hvis mulig, organiseres et besøk i en barnehage eller på en skole.
  • Gjesteopphold på en skole i Sør-Tyskland med undervisingshospitering, evalueringsmøter og generell informasjon om skolesystemet i Tyskland.
Mer informasjon:
Deutsche Auslandsgesellschaft