Tyskundervisning med ungdommer

Deutsch für Jugendliche © GettyImages

Digital workshop: "Tyskundervisning med ungdommer del 2"

Hvordan er ungdommen i dag? Hvordan utformer jeg en tyskundervisning som appellerer til ungdommer?

I andre del av vår digitale workshop-serie "Tysk med ungdommer" vil Ulrike Behrendt snakke om ungdommenes verden og særlig gå inn på temaene historie, sosialt engasjement, religion og miljø. Hun vil blant annet presentere undervisningsideer om ungdomstemaer og undervisningsmateriell på digitale plattformer. I tillegg blir didaktiseringsideer for enkelte undervisningsenheter utarbeidet i små grupper. Denne workshopen har metodisk vekt på ulike teksttyper og differensierte arbeidsinstruksjoner.

Du må ikke ha deltatt på del 1 av workshop-serien "Tysk med ungdommer" for å kunne delta på denne workshopen. 
 
Workshopen arrangeres digitalt via Adobe Connect. Vi tilbyr to datoer til dette:
fredag 06.11.2020 – kl. 10.00 til 15.45 og
lørdag 07.11.2020 – kl. 10.00 til 15.45.

 
Påmelding: sprak-oslo@goethe.de
Husk å oppgi hvilken workshop-dato du melder deg på.
Påmeldingsfrist: torsdag 05.11.2020
 

 
Ulrike Behrendt har siden 1995 jobbet for Goethe-institutter over hele verden med videreutdanning for lærere som underviser i tysk som fremmedspråk, og med språkkurs og coaching i forbindelse med utdanning og videreutdanning av lærere og andre formidlere av tysk som fremmedspråk ved universiteter, skoler, voksenopplæring og Goethe-institutter. Hun beskjeftiger seg både teoretisk og praktisk med undervisningsmetoder, undervisningsplanlegging og ‑gjennomføring, kompetanseutvikling, kulturrefleksjoner og gruppeprosesser. Siden 2020 har hun jobbet mer på det digitale området med nettbaserte videreutdanninger og workshoper om bruk av såkalte hybride undervisningskonsepter.