Didaktiske spill i DaF-undervisningen

Didaktiske spill i DaF-undervisningen © Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Didaktiske spill i DaF-undervisningen

Videreutdanning for tysklærere med Ralf Klötzke

Lørdag, 02.02.2019, kl. 09.30 – 15.30: Goethe-Institut Oslo
Påmelding nødvendig: sprak-oslo@goethe.de

Deltakelse gratis - Siste dato for påmelding: 31.01.2019


«Øve nå igjen. Det er så kjedelig.» Hvilken lærer har ikke opplevd at ingen vil delta når en øvelse skal begynne. Fremmedspråklærere er intet unntak. Når læring føles som et strev, vil elevene helst gjøre noe annet.

Men dette vet ikke bare didaktikere: En av de viktigste forutsetningene for å lære et fremmedspråk er å øve, slik at man kan bruke og husker det man har lært. Øving oppleves ofte av elevene som lite motiverende, noe som igjen kan ha en negativ effekt på læringen.

«Didaktiske spill» er egnet til å gjøre denne læringsfasen mer variert og dermed mer vellykket. Dette er læringsspill som inkludere tidligere læring og er rettet mot et bestemt læringsmål.

Spill er dessuten et viktig bidrag ved formidling av tverrfaglig kompetanse. Når man spiller, lærer man for eksempel ikke «bare» et fremmedspråk, men utvikler automatisk sosial kompetanse (kommunikasjonsevne, samarbeidsevne osv.) og personlig kompetanse (utholdenhet osv).

Et potensial som ofte ikke utnyttes, er å involvere elevene i utviklingen av nye spill. Da setter elevene seg aktivt inn i læringsstoffet. De gjentar ikke bare det de har lært, men systematiserer det, setter det i en kontekst, evaluerer og internaliserer det.

I denne workshopen lærer deltakerne ulike spillmuligheter i språktilegnelse. Du vil være i stand til å integrere og gjennomføre disse øvelsene i undervisningen på en målrettet og profesjonell måte. I tillegg får du mulighet til å utforme didaktiske spill selv, med utgangspunkt i maler, og kan prøve dem ut i workshopen.

Alt i alt kan du vente deg en workshop rundt temaet spill der du også vil ha det gøy med testing av spill og en kreativ gjennomføring.

Mini-cv Ralf Klötzke

Ralf Klötzke jobber med videreutdanning av lærere og er lærer i tysk som fremmedspråk. I tillegg arbeider han som pedagog for Goethe-Institut i Kroatia og som DaF-lærer i Hviterussland og Ungarn.

Han har ledet en rekke workshoper og videreutdanninger for lærere over hele verden for Zentrale für Auslandsschulwesen og Goethe-Institut.

Hans hovedområder er kulturkunnskap, digitale medier og film- og bildearbeid i fremmedspråkundervisning, språkanimasjon og didaktiske spill. Han sitter i styret til foreningen «Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e. V.» (ZUM.de) og skriver bloggen «landeskunde».

Lenker:
https://www.zum.de/portal/
https://landeskunde.wordpress.com/