Grammatikk og kommunikativ kompetanse

Grammatik und kommunikative Kompetenz © Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Grammatikk og kommunikativ kompetanse

Videreutdanning for tysklærere med Ralf Klötzke på Goethe-Institut Oslo

Lørdag, 02.03.2019, kl. 09.30 – 15.30
Deltakelse gratis
Påmelding nødvendig: praktikant3-oslo@goethe.de
Siste dato for påmelding: 28.02.2019

Workshopen tar for seg det mye diskuterte problemet med grammatikkens rolle i DaF-undervisningen. Målet er å gjøre deltakerne mer oppmerksomme på det vanskelige forholdet mellom grammatikk og kommunikativ kompetanse i skolehverdagen. Den vil forsøke å finne svar på hvor mye grammatikk som er nødvendig for å nå et kommunikativt mål, og hvor stor den optimale andelen av grammatikk bør være i fremmedspråkundervisingen.
 
Workshopen refererer til språklæring på nivå A1 og A2 i Det felles europeiske rammeverket for språk. På grunnlag av testformater som ble utviklet for nivå A1 og A2, gir den mulighet til å reflektere over vurderingen av egen innsats og feiltoleranse i skolehverdagen.
 
Workshopen viser hvordan målrettet grammatikkarbeid i skolen bør fungere, og sammen med deltakerne utarbeides det kriterier for visualisering av grammatiske former samt for varierte grammatikkøvelser.
 
Arrangementet er ment for lærere ved alle typer skoler som underviser ungdom på nivå A1/A2 og høyere.
 
Workshopens mål er:

Deltakerne skal
 

  • bli kjent med test- og eksamensformater for kommunikativ fremmedspråkundervisning som er egnet for det aktuelle språknivået.
  • kunne vurdere og ta hensyn til den nødvendige andelen av grammatikk i språktilegnelsen og ved planleggingen av undervisningen
  • bli kjent med kriteriene for en vellykket og variert grammatikkøvelse.

Mini-cv Ralf Klötzke

Ralf Klötzke jobber med videreutdanning av lærere og er lærer i tysk som fremmedspråk. I tillegg arbeider han som pedagog for Goethe-Institut i Kroatia og som DaF-lærer i Hviterussland og Ungarn.

Han har ledet en rekke workshoper og videreutdanninger for lærere over hele verden for Zentrale für Auslandsschulwesen og Goethe-Institut.

Hans hovedområder er kulturkunnskap, digitale medier og film- og bildearbeid i fremmedspråkundervisning, språkanimasjon og didaktiske spill. Han sitter i styret til foreningen «Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e. V.» (ZUM.de) og skriver bloggen «landeskunde».

Lenker:
https://www.zum.de/portal/
https://landeskunde.wordpress.com/