Målrettet bruk av foto og film i undervisningen

Fotos und Film im Deutschunterricht © Foto: Pixabay

Målrettet bruk av foto og film i undervisningen

Videreutdanning for tysklærere med Ulrike Behrendt

Torsdag, 12.09.2019, kl. 09:00 - 15:00: Bergen katedralskole
Påmelding nødvendig: Bergen katedralskole

Fredag, 13.09.2019, kl. 09.30 – 15.30 Uhr: Bodø vgs.
Påmelding nødvendig: audtor@vgs.nfk.no

Lørdag, 14.09.2019, 09.30 – 15.30 Uhr: Goethe-Institut Oslo
Påmelding nødvendig: sprak-oslo@goethe.de

Deltakelse gratis - Siste dato for påmelding: 10.09.2019
 

Hva er det som motiverer elevene?

Visuelle impulser i klasserommet er motiverende for alle elever, spesielt hvis de byr på overraskende momenter og er av interesse for klassen. Vi kommer til å diskutere noen eksempler på foto og filmer og didaktisere egnede filmsekvenser i fellesskap.

Bilder, foto og filmer bidrar til å gjøre undervisningen litt lettere og til å utforme innførings- og øvingsfasen på en mer spennende, men likevel effektiv måte. Didaktiserte filmsekvenser, reklamefilmer og kortfilmer kan supplere læreverket tematisk og fremfor alt tilføre en kulturgeografisk komponent. Det vekker elevenes nysgjerrighet, skaper god stemning i gruppen og tilfører energi i undervisningen, spesielt etter en konsentrert arbeidsfase.

Det diskuterte undervisningsmaterialet passer tematisk til temaene i læreverket og foreligger også i digital form.
 
Innhold;
- Utveksling: Bruk av foto og filmsekvenser i tysk som fremmedspråk-undervisningen
- Om effekten av (levende) bilder
- Undervisningspraktiske materialer:
            - Bilder og foto: forskjellige presentasjonsformer og undervisningsideer
            - Didaktiseringer av reklamefilmer, intervjufilmer og kortfilmer
            - Om bruk av spillefilmer i undervisningen
            - Foto og filmer laget av elevene selv
- Valg av bilder og filmsekvenser
- Lenker og litteraturtips


Ulrike Behrendt har undervist i videreutdanningen av tysk som fremmedspråk-lærere ved Goethe-Institut siden 1995. Hun jobber også med språkkurs og coaching for ulike målgrupper. Hun engasjerer seg teoretisk og praktisk i undervisningsplanlegging og -prosesser, undervisningsmetoder, kompetanseutvikling og gruppeprosesser i tilknytning til utdanning og videreutdanning av lærere i tysk som fremmedspråk, på universiteter, skoler, på sekundærfeltet og ved Goethe-instituttene.