Konsepter og materiale

Konsepter og materiale Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Tysk for yrkesliv og studium

Undervisnings- og læringsmateriale for fagområdene økonomi, turisme, tekniske, sosiale og medisinske yrker.

Tysk for barn

Tilbud for DaF-elever i alderen 4-10 år og for alle dem som vil støtte barn med lekende DaF-undervisning i tråd med de nyeste metodisk-didaktiske innsiktene.

Tysk for ungdom

Ungdom forholder seg til læring på en helt egen måte som skiller seg fra voksne og barn på mange måter.

Øvrige tilbud

Film - Illustration von Kinoticket, Filmrolle, Kamera © Goethe-Institut. Illustration: Katta Rasche

Filme für Ihren Deutschunterricht

Das Goethe-Institut Norwegen freut sich, Schulklassen für eine Filmvorstellung begrüßen zu dürfen. Wir haben viele tolle deutsche Filme und die entsprechenden Didaktisierungen im Angebot.

FLERSPRÅKLIG Foto: Goethe-Institut

FLERSPRÅKLIG - du kan mer enn du tror

Vil tilbyr tysklærere og andre fremmedspråklærere i Norge gratis nedlastning av heftet "FLERSPRÅKLIG - du kan mer enn du tror" her. Heftet egner seg for undervisning i fremmedspråk fra 10. klasse.