Konsepter og materiale

Konsepter og materiale Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Tysk for yrkesliv og studium

Undervisnings- og læringsmateriale for fagområdene økonomi, turisme, tekniske, sosiale og medisinske yrker.

Tysk for barn

Tilbud for DaF-elever i alderen 4-10 år og for alle dem som vil støtte barn med lekende DaF-undervisning i tråd med de nyeste metodisk-didaktiske innsiktene.

Tysk for ungdom

Ungdom forholder seg til læring på en helt egen måte som skiller seg fra voksne og barn på mange måter.

Øvrige tilbud

FLERSPRÅKLIG Foto: Goethe-Institut

FLERSPRÅKLIG - du kan mer enn du tror

Vil tilbyr tysklærere og andre fremmedspråklærere i Norge gratis nedlastning av heftet "FLERSPRÅKLIG - du kan mer enn du tror" her. Heftet egner seg for undervisning i fremmedspråk fra 10. klasse.

Nun sehen Sie Folgendes © Nun sehen Sie Folgendes

Film ab! Kortfilmer i tyskundervisning

Både for nybegynnere og avanserte: Kortfilmer og reklameklipps egner seg utmerket for bruk i tyskundervisning. De gjør timene avvekslingsrikere og interessantere.             

Majstersztyk © Goethe-Institut

Web-Blogg Majstersztyk

Blogg i regi av GI Krakow til tysklærere i hele verden. Bloggen presenterer utvalgte online-materialier og -verktøy. Hver tirsdag om et nytt tema.