Konsepter og materiale

Konsepter og materiale Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Tysk for yrkesliv og studium

Undervisnings- og læringsmateriale for fagområdene økonomi, turisme, tekniske, sosiale og medisinske yrker.

Tysk for barn

Tilbud for DaF-elever i alderen 4-10 år og for alle dem som vil støtte barn med lekende DaF-undervisning i tråd med de nyeste metodisk-didaktiske innsiktene.

Tysk for ungdom

Ungdom forholder seg til læring på en helt egen måte som skiller seg fra voksne og barn på mange måter.

Øvrige tilbud

The German Quiz Challenge © ovos media GmbH

German Quiz Challenge

Underviser du tysk for elever i 10. klasse eller på vgs.? Utfordre dem til GERMAN QUIZ CHALLENGE!
Et verktøy som vurderer elevenes tyskkunnskaper og øker undervisningskvaliteten og elevenes motivasjon.

Film - Illustration von Kinoticket, Filmrolle, Kamera © Goethe-Institut. Illustration: Katta Rasche

Filme für Ihren Deutschunterricht

Das Goethe-Institut Norwegen freut sich, Schulklassen für eine Filmvorstellung begrüßen zu dürfen. Wir haben viele tolle deutsche Filme und die entsprechenden Didaktisierungen im Angebot.

FLERSPRÅKLIG Foto: Goethe-Institut

FLERSPRÅKLIG - du kan mer enn du tror

Vil tilbyr tysklærere og andre fremmedspråklærere i Norge gratis nedlastning av heftet "FLERSPRÅKLIG - du kan mer enn du tror" her. Heftet egner seg for undervisning i fremmedspråk fra 10. klasse.