Tysk i fellesskap 2021

Tysk i fellesskap - Deutsch gemeinsam © Björn Wortmann

En tyskkonkurranse for elever ved norske videregående skoler

Den tyske, den østerrikske og den sveitsiske ambassaden, Goethe-Institut Norge samt Fremmedspråksenteret ønsker å invitere elever som lærer tysk som fremmedspråk ved en norsk skole i skoleåret 2020/2021 til å delta i språkkonkurransen "Deutsch gemeinsam – tysk i fellesskap".

Vi har gjennomført denne konkurransen de siste skoleårene og fått inn veldig gode bidrag som ble belønnet med flotte premier.

Hvem kan delta?

Elever ved norske videregående skole / studiespesialisering. Konkurransen er åpen for alle nivåer. Både individuelt arbeid og gruppearbeid av opptil tre personer er mulig.

Hva er oppgaven?

Utform et arbeid om temaet "Tankereise": Hvor leder tankene dine deg (for tiden)? Til et bestemt sted? Til en annen tid, til fortiden eller fremtiden? „Din tanke er fri“ og er ikke bundet av hverken tid eller sted. Skriv oss din tankereise! Vi ser frem til ditt kreative, fantastiske bidrag! 

Hvilke formater kan brukes?

En tekst-, lyd- eller videopresentasjon (f.eks. et essay, en sketsj, et skuespill, en debatt, et foredrag, en sang). Det innsendte bidraget skal være et selvstendig arbeid som gjenspeiler dine tyskkunnskaper, og som ikke krenker noen opphavsrett. Det forventes ingen feilfrie bidrag. Maksimal varighet på lyd- og videopresentasjoner skal ikke være mer enn 5 min.
 
Innsending

Påmelding og innsending av bidraget må skje innen 21.02.2021 via denne linken: https://nettskjema.no/a/172490#/page/1

Bidrag som er sendt inn etter fristen, kan ikke vurderes.

Kåring av vinnerne

En jury med representanter fra den tyske, den østerrikske og den sveitsiske ambassaden, Goethe-Institut og Fremmedspråksenteret vurderer de innsendte bidragene og kårer vinnerne. Juryen vil bl.a. ta hensyn til hvor lenge elevene har lært tysk.

Premier

Som tidligere år venter det flotte premier. Hovedpremiene vil bli overrakt under en høytidelig seremoni i Oslo.