Kunstig intelligens og maskinoversettelse

Paneldebatt Kunstig intelligens og maskinoversettelse © Goethe-Institut Norwegen


Det er lenge siden maskinoversettelser var en sjeldenhet. Det siste tiåret har man vært skeptisk til oversettelsesprogrammer, men de brukes av stadig flere i hverdagen.
Hva betyr det for profesjonelle oversettere at maskinoversatte tekster blir bedre og bedre?

Paneldebatten, ledet av oversetter Beanca Halvorsen, tar for seg dette og andre spørsmål om temaet.  I panelet sitter oversetterne Andreas L. Nordahl og Bjørnar Magnussen samt Arild Brandrud Næss og Lars Bungum som er AI-eksperter fra NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet).
 
Debatten innledes med en Keynote-presentasjon der Arild Brandrud Næss vil gi en oversikt over maskinoversettelsens utvikling.
 
Under hovedspørsmålet "Kommer kunstig intelligens til å degradere oversetterne til korrekturlesere?" vil ekspertene gjøre rede for forskjellene mellom ulike programmer og språk og hvordan maskinoversettelser og manuelle oversettelser skiller seg fra hverandre. Begrepet intelligens og dens anvendelighet på maskiner vil også bli diskutert.  Andre spørsmål ekspertene vil drøfte, er: Hva er fordelene og ulempene med maskinoversettelser? Er oversettelsesprogrammer også egnet for litterære eller humoristiske tekster? Og hvilken innflytelse har maskinoversettelser på ens egen måte å oversette på?
 
I tillegg tar vi et blikk inn i framtiden, for det mest spennende spørsmålet er med sikkerhet: Vil maskinene en dag bli de beste oversetterne?
 
Diskusjonen foregår på norsk. Engelske undertekster er tilgjengelig.
Kom gjerne innom!