Slå til med tysk!

Mit Deutsch unterwegs Per Oskar Skjellnan

Er tysk kjedelig, gammeldags og altfor komplisert? Det var før!

Med vår omreisende kampanje Mit Deutsch unterwegs in Norwegen (Norge rundt med tysk) ønsker vi å begeistre, bevege og berike elevene med innovative metoder – direkte på din skole, på alle alderstrinn og alle språknivåer. Skoleklasser som ennå ikke har lært tysk, kan også delta.

Prosjektmedarbeideren vår har et bredt faglig repertoar og tilpasser seg elevenes nivå. Med lek og moro tar hun med seg en liten bit av Tyskland inn i klasserommet. Kreativ språkanimasjon og handlingsorienterte aktiviteter inkluderer alle elevene i en workshop på en til to timer. Temaene kan tilpasses klassens ønsker, f.eks. aktuell kunnskap om Tyskland og tysk kultur eller fakta som er verdt å vite om tysk, det tyske språkområdet og innbyggerne.

Vi kan allerede se tilbake på et og et halvt år med Slå til med tysk. I løpet av denne tiden har vi besøkt til sammen 57 skoler på både Østlandet og Vestlandet, det vil si 138 klasser og omtrent 3000 elever. Tilsvarende kampanjer har også hatt suksess i andre land, f.eks. i Frankrike, Belgia, Nederland, Thailand, Portugal og Polen.

Fra slutten av mars til midten av 2016 var tyskbilen i Oslo og på Østlandet. Høsten 2016 fokuserte kampanjen på Vestlandet, med hovedsete i Bergen. Prosjektet fortsetter til våren og begynner i Nord-Norge, der Bodø vil være det sentrale utgangspunktet. Høsten 2017 startes en todelt kampanje i den sørlige delen av landet som varer fram til juni 2018.

Har vi vekket din interesse? Meld deg på med en gang!