Slå til med tysk!

Mit Deutsch unterwegs Per Oskar Skjellnan

Er tysk kjedelig, gammeldags og altfor komplisert? Det var før!

Med vår omreisende kampanje Slå til med tysk – Unterwegs mit Deutsch in Norwegen (Norge rundt med tysk) ønsker vi å begeistre, bevege og berike elevene med innovative metoder – direkte på din skole, på alle alderstrinn og alle språknivåer. Skoleklasser som ennå ikke har lært tysk, kan også delta.

Prosjektmedarbeideren vår har et bredt faglig repertoar og tilpasser seg elevenes nivå. Med lek og moro tar hun med seg en liten bit av Tyskland inn i klasserommet. Kreativ språkanimasjon og handlingsorienterte aktiviteter inkluderer alle elevene i en workshop på en til to timer. Temaene kan tilpasses klassens ønsker, f.eks. aktuell kunnskap om Tyskland og tysk kultur eller fakta som er verdt å vite om tysk, det tyske språkområdet og innbyggerne.

Slå til med tysk kan se tilbake på en treårig suksesshistorie. Vi har hittil besøkt 199 tyskklasser, det vil si 3945 elever og 88 skoler. Kampanjen startet med skolebesøk i Oslo, Akershus og Østfold i 2015/2016. Fra september til desember 2016 hadde vi Bergen som utgangspunkt og besøkte skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane. Fra mars til juni 2017 var vi i Bodø og satte kursen mot skoler i Nordland, Troms og Finnmark, til tross for snø, is, vind og stengte fjelloverganger.

Høsten 2017 besøkte vi skoler i Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag i tillegg til skoler i Hedmark, Oslo og Akershus vi ennå ikke hadde besøkt.
Våren 2018 drar kampanjen av gårde for siste gang – til Rogaland, Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold.

Vi håper på stor etterspørsel også i 2018 og gleder oss allerede til nye interessante besøk med Slå til med tysk – Unterwegs mit Deutsch in Norwegen


Har vi vekket din interesse? Meld deg på med en gang!