Teaterprosjekt for elever

Theaterprobe zum Thema "Europa im Wandel" © Frieder Aurin

Europa i endring – teaterprosjekt for elever i Nord- og Vest-Europa

30 år etter Berlinmurens fall deltok 34 ungdommer fra Danmark, Finland, Irland, Norge, Skottland, Sverige samt Berlin og Brandenburg i en teaterproduksjon om sitt eget kontinent, et "Europa i endring" (tysk tittel: "Europa im Wandel"). Etter å ha blitt kjent med hverandre og forberedt seg via en app møttes de i Berlin i november 2019, hvor de etter intensive prøver satte opp et teaterstykke for ungdom i Berlin.

"Europa im Wandel" (Trailer) © Goethe-Institut Norwegen


Hva er Europa?
Teaterstykket «Europa i endring» («Europa im Wandel»)
Vi er preget og knyttet sammen av en grenseoverskridende, felles kultur. Navnet "Europa" stammer fra det greske Eurōpē: ’[kvinnen] med den vide utsikten’. Det kommer an på perspektivet hvordan vi ser Europa, og hvordan Europa ser oss. Men er det mulig å se med murer? Hvor blir det av vidsynet da? I dag oppstår det nye murer i hodene på folk, og spørsmålet melder seg om hvordan det vil gå med Europa. Dette spørsmålet er unge mennesker veldig opptatt av i dag.


Hva vil det si å være europeer?
Betyr det noe for meg å være europeer? Hvilke murer spiller en rolle i mitt liv? Hva gjør jeg med det? Hvordan ser min framtid ut? Under arbeidet med Europa stilte ungdommene spørsmål om europeisk identitet og kulturelle strømninger, de som knytter oss sammen, og de som ikke gjør det.
 
Teaterprøve om temaet "Europa i endring" © Frieder Aurin Ungdommer fra sju land laget teater
Dagens ungdom har mye til felles: ungdomskultur, sosiale medier, skole og framtidsplaner. Teaterprosjektet tok utgangspunkt i dette og oppfordret unge mennesker til å tenke over sin framtid i Europa. Etter at ungdommene hadde kommet i kontakt med hverandre gjennom sosiale nettverk, begynte forberedelsene. Alt de bidro med til prosjektet, var relevant, da de på den måten ikke bare kom i kontakt med hverandre, men også ble kjent med temaet. 


Praktiserte tysk på en ny måte
Fra 11.11.-17.11.2019 møttes ungdommene fra sju land til intensive prøver i Berlin. Gjennom fire workshoper i skuespill, kor/musikk, kostymer/scenebilde og film laget de et teaterstykke som de framførte foran ungdommer og publikum i Berlin. De fikk mulighet til å praktisere tysk på en ny måte og belyste samtidig viktige spørsmål som angår deres eget liv.
 
Under arbeidet lærte deltakerne også mer om sin egen livssituasjon og utfordringene de står overfor i framtidens Europa.


Teaterprøve om temaet "Europa i endring" © Frieder Aurin Teaterstykket «Europa i endring» («Europa im Wandel»)
 
Goethe-Institut Norwegen
 

Didaktisering

Denne tematikken kan også være interessant for dine tyskelever, derfor gir vi deg her tilgang til didaktisk materiell som er basert på teaterstykket og som kan brukes fra A2+, i undervisningen eller prosjekter:

Del 1: Europa i endring  
Del 2: Europa og sine utfordringer

Skoleelever ble også konfrontert med spredningen av koronaviruset og innskrenkningene det medførte. Disse innskrenkningene er bare noen av mange utfordringer som verden og Europa må håndtere i dag.

På et ekstra arbeidsark kan tyskelevene dine utveksle personlige opplevelser og tanker om temaer som begrenset reisefrihet, solidaritet og digital hjemmeundervisning og sammen tenke over hvilke muligheter denne krisen kan gi.

En telefonsamtale:
Audio wird geladen
 

Vi ønsker deg og dine tyskelever lykke til med arbeidet med Europa og det tyske språket!

Making Of:
 
© Goethe-Institut Norwegen