Teaterprosjekt for elever

Schüler-Theaterprojekt über das Europa der Zukunft: Baustelle Europa oder Europa im Wandel © Goethe-Institut/ Daniel Seiffert

Skoleelever inviteres til å delta i teaterprosjekt om fremtidens Europa: Baustelle Europa oder Europa im Wandel

Hva er viktig for dagens unge i Europa? Hvordan ser de for seg fremtiden? Hva tviler de på, og hva håper de på?

Det internasjonale teaterprosjektet Baustelle Europa oder Europa im Wandel (Byggeplass Europa eller Europa i endring) ønsker å stimulere til debatt om den europeiske ideens muligheter i skoleelevens lokalmiljø og i Europa for øvrig. Skoleelever som har tysk som fag, fra Danmark, Finland, Irland, Norge, Skottland og Sverige, samt skoleelever fra Tyskland, inviteres til å samle egne og andres tanker, ideer og forestillinger om fremtidens Europa, og presentere dem som et teaterstykke på scenen. Ved å konfrontere mentale yttergrenser ønsker vi å sette spørsmålstegn ved den europeiske identiteten og de kulturelle strømningene som forener eller skiller oss.
 
En prosjektleder og flere workshopledere fra Berlin vil hjelpe elevene med å forberede teaterstykket. Samtidig får elevene en innføring i skuespill, musikk, film, kostyme og scenebilde.
Innledningsvis vil deltakerne ha kontakt og drøfte temaet på sosiale medier. De vil besvare spørsmål, se etter tendenser, foreta intervjuer og på denne måten samle inn stoff til historier som skal omsettes til kortfilmer, sangtekster, teaterscener eller scenografi.
I siste fase møtes deltagerne i Berlin for å forberede og prøve stykket. Og når arbeidet er fullført, får de møte et stort publikum bestående av skoleelever fra hele Berlin.

Fem elever og én lærer fra hvert land kan delta i prosjektet.
Er dette noe for deg? Goethe-Instituts språkavdeling i ditt land hører gjerne fra deg.