Aktuelle stillingsutlysninger

Stilling som prosjektmedarbeider

Tidsrom: 01.05.–31.12.2021
 
Vi søker en prosjektmedarbeider til prosjektet "Deutsch mit Musik" i vår språkavdeling for tidsrommet 01.05. –31.12.2021. Gjennomsnittlig arbeidsmengde er maks. 20 timer i uken, arbeidstidene varierer etter behov. 

Arbeidsoppgavene er først og fremst planlegging, forberedelse, gjennomføring og ev. klargjøring og etterarbeid i forbindelse med digitale workshoper for tyskelever og tysklærere og engelskspråklige digitale workshoper for ungdom uten tyskkunnskaper, samt planlegging, forberedelse og gjennomføring av arrangementer. I tillegg kommer bl.a. utarbeidelse av publikasjonsklare didaktiseringer om temaet.
 
I tillegg til relevante studier (tysk som fremmedspråk) bør søkeren ha mange års erfaring med undervisning i tysk som fremmedspråk (DaF), erfaring med bruk av musikk og IKT i klasserommet og konferanseverktøy for digital fjernundervisning. Søkeren bør dessuten ha relevante tilleggskvalifikasjoner og erfaring med bruk av IKT i videreutdanning av tysklærere, inkl. konferanseverktøy for digitale videreutdanningskurs.
Søkeren bør ha god kunnskap om den tyskspråklige musikkscenen og hvordan den kan benyttes i DaF-undervisning og videreutdanning av DaF-lærere, og tilsvarende erfaring med å jobbe med tyskspråklig musikk i DaF-undervisning for skoleelever og i DaF-videreutdanning for lærere.
Søkeren har mange års erfaring med å videreutdanne tysklærere, gjerne på oppdrag for Goethe-Institut, og kan dokumentere erfaring med utgivelse av eget undervisningsmateriell, f.eks. som lærebokforfatter.
 
Flytende tyskkunnskaper og svært gode engelskkunnskaper er en forutsetning. Kjennskap til Goethe-Instituts arbeidsprosesser er en fordel.
 
Honorar: etter avtale
 
Søknadsfrist: 23.04.2021