Public Meeting Urban Voices

Urban Voices © Høgskolen i Oslo og Akershus

Fr, 11.11.2016

19:00

Oslo Pilot, Prinsensgate 2, 0152 Oslo

Is the „we” at risk in „the attractive city“?

Den attraktive byen er i dag visjonen til byer rundt om i hele verden; De skal være konkurransedyktige, innovative og kreative. På denne bakgrunnen spør vi: hva skjer med bysamfunnet, altså «vi’et», hvis byutviklingspolitikken handler om å polere byene heller enn å fremme sosial inkludering? 

På dette arrangementet vil to tyske forskere og lederen for det tyske programmet Actors of urban change fortelle om sine prosjekter med utgangspunkt i dette spørsmålet. Ulike stemmer fra Oslo vil deretter fortelle om hvordan de eller organisasjonen deres har erfart sosial inkludering eller ekskludering i urbane offentlige rom. Vi har stilt dem følgende spørsmål:
  • Hva er din erfaring med det å bli hørt eller ekskludert i Oslos byutvikling, hvordan skulle du likt å bli hørt i prosessen med å utforme offentlig rom/ byrom og boligområder?
  • Hvilken rolle mener du offentlig rom/byrommene spiller for Oslo som et inkluderende bysamfunn, og hvilke byrom skulle du likt å se at Oslo utvikler i fremtiden?  
Stemmene vil bli grafisk referert av Annette Haugen, som er grafisk fasilitator fra VISFAS. Grafisk recording gir et referat, en visuell oppsamling av hovedpunktene i innleggene. Dette gir en felles referanseramme og et godt overblikk over hvordan sosial inkludering og ekskludering erfares og hva som oppleves som viktig.

I første del vil de tyske forskerne Thomas Bürk, Simon Güntner og Martin Schwegmann holde sine innlegg på engelsk. I andre del vil de norske innleggene og diskusjonen holdes på norsk. Med Heidi Bergsli, Ingar Brattbakk, Bengt Andersen, Aina Landsverk Hagen, Joakim Skaaja, Anne-Rita Andal, Kari Veiteberg, Arild Knutsen, Ingrid Lønningsdal, Faridah Shakoor, Wenche Hansgaar og Gro Sandkjær Hansen (Moderator).

Arrangementet er organisert av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med Goethe-Institut Norwegen og OSLO PILOT.

OSLO PILOT er et toårig prosjekt som undersøker kunstens rolle i og for offentlige rom for å legge grunnlaget for en fremtidig kunstbiennale. OSLO PILOT er initiert og finansiert av Oslo kommunes kulturetat.

HIBR Logo © Norwegian Institut for Urban and Regional Research

Tilbake