Does capitalism destroy itself? – Karl Marx today

Dialog über Marx Foto: ©HerbySachs;

Ma, 19.11.2018

Norsk-Tysk HandelskammerPaneldebatt

I året for Karl Marx´ 200-årsdag er han igjen på alles lepper. Ulrike Herrmann og Lars Peder Nordbakken vil denne kvelden diskutere kapitalismens grenser på bakgrunn av den verdenskjente filosofens teser.

Antall plasser begrenset. Meld deg på her:
presse-oslo@goethe.de 

Diskusjonsdeltakere: 

Ulrike Herrmann, forfatter ("Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung" (Ingen kapitalisme er heller ingen løsning)), TAZ-journalist, Berlin

https://www.goethe.de/ins/no/de/kul/mag/21381198.html

Lars Peder Nordbakken, økonom, Civita, Oslo

https://morgenbladet.no/ideer/2018/06/opium-de-intellektuelle

Ordstyrer: Erik Øverland, Oslo, framtidsforsker, gjestedosent ved Det frie universitetet i Berlin

http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/weitere/institut-futur/ueber_uns/MitarbeiterInnen/Erik-F_-Overland.html
 
Som opptakt til diskusjonen vil de to paneldeltakerne holde et innlegg på 10 min hver. Deretter følger debatt og diskusjon med publikum.
 
"Selv om Marx ikke var opptatt av miljøspørsmål, kan man lære av ham hvis man vil tenke over vekstens grenser og kapitalismens sluttilstand", understreker Ulrike Herrmann. 

"Kapitalisme" er ifølge Hermann et vagt begrep, og dens tolkning er fremdeles omstridt. Men i hovedsak beskriver den dagens økonomi svært nøyaktig: Det handler om å bruke kapital med formål om å ha mer kapital etterpå, å oppnå gevinst. Det dreier seg om en prosess som genererer eksponentiell vekst.

"Det store Marx-jubileet har bekreftet at samfunnstenkeren Marx fortsetter å sette spor etter seg", påpeker Lars Peder Nordbakken. Han mener det er typisk at mange intellektuelle hyller den Marx som passer dem best.

Den røde tråden i diskusjonen er hvilken praktisk betydning Karl Marx har i dag når vekstens grenser er i fokus.

Hvor aktuell er Marx´ antakelse om at kapitalismen vil avskaffe seg selv og mislykkes på grunn av sine indre motsetninger?
 

Tilbake