Te āhua o ā mātou akoranga

Āhua o te akoranga Akoranga rōpū ā-ipurangi Akoranga rūma ako
Akona mai ā-tinana ki tētahi pekanga o te rōpū Goethe-Institut 100%
Akona ā-ipurangi 100%
Whai tohutohu mōu ake nā te kaiako    
Whakaritenga mō ngā tiwhikete Goethe    
Whakahaere taima ngāwari  
Rūma akoako ā-ipurangi    
Akoranga ā-rauemi pāpāho    
Whakamārama anō Whakamārama anō mō te akoranga rōpū ā-ipurangi  
  Ngā rā me ngā utu Ngā rā me ngā utu