Kaibigan    Pinag-uusapan nina Nikki at Jennifer ang tungkol sa pagkakaibigan at pagkakaiba ng oras sa pagitan ng Germany at Pilipinas. Maaari mo subukan ang iyong kaalaman gamit ang masayang pagsusulit at upang mas marami pang matutunan.

    Test Yourself! >>