Eksamin 5

MGA PAGTAWAG PINAAGI SA BIDYO UG EKSAMIN: TUGNAW NGA TIIL

  MGA KAPARTE SA USA KA DIYALOGO

  SABTI ANG BLANGKO

  Pilia ang hustong pulong alang sa matag blangko.

  Nagkatagbo si Jen sa iya amigo na si John sa eskwelahan. Naa siya sa modo nga makasabot siya kaniya ug labing maayo...

  JennyJen:
  Kumusta na, John? Unsa imo gibuhat uban adtong (mga porma)?

  JohnJohn:
  (Akoy mabuang!)

  JennyJen:
  Oh, kahibalo ko sama ana. Mao na ang ensakto nga pagtimbaya nga ako gigamit sa telepono kay Nikki gahapon. Makatabang ko kon gusto nimo. Human na ko niana.

  JohnJohn:
  Salamat! Nindot na! Mag-malipayon ko kun mahuman ko niining Formulare.

  JennyJen:
  Uhmm, dili ko segurado kon kinahanglan isulti ni nako nimo... pero si Nikki nagsulti kanako gahapon nga sa Deutschland magsugod ka’g usab sa Formulare.

  JohnJohn:
  Ohh... pero sa aktuwal ako gayud giisip nga tingali mao na ang kahimtang. Aduna pa kaha daghang moabot para sa ato?

  JennyJen:
  Si Nikki nag-ingon nga ang labi nga dakong importante nga butang mao ang pagsugod pinaagi sa pagrehistro sa (Opisina sa Residensiya) ug ang (Opisina Bahin Sa Mga Langyaw).

  JohnJohn:
  Asa man kini?

  JennyJen:
  Sa Einwohnermeldeamt. Ang matag-usa sa Deutschland kinahanglan magparehistro didto kun adunay kabag-uhan nga impormasyon, pananglitan kon mobalhin ka. Ug ang Ausländeramt labi ka dakong importante: makakuha kita ug Permiso Residensiya didto.

  JohnJohn:
  Maayo nalang nga naa ka. Kung dungan kitang duha, makahimo ta niini.

  JennyJen:
  Oh - buot nimo pasabot ang (emplyado) sa mga opisina hilabihan arang ug pagtrabaho paspas. Kung mao na, kitang duha makahuman dayon sa tanang mga buluhaton ug maghunahuna sa labaw kamaayo sa atong trabaho sa Deutschland.

  JohnJohn:
  Oo, tinuod naglaom ko niana. Pero aduna ko usa ka pangutana. Nabasahan nako nga ang Ahensiya sa Trabaho labaw ka importante.

  JennyJen:
  Oh - buot nimo pasabot ang (Opisina sa Trabahante), sumala sa ila giingon sa Germany. Oo, kana pud labaw ka importante. Dili pud ing ana ka-importante para nato sa pagka-karon. Magparehistro ka didto kung mawad-an ka ug trabaho ug wala ka ginahimo. Ang Sachbearbeiter makatabang kanimo mangita ug bag-ong trabaho.

  JohnJohn:
  Ah, mao ba. Dili na kinahanglan nato. Aduna na ta trabaho.

  JennyJen:
  Ensakto na! Ug uban sa ato una nga sweldo buhaton nato mamalit dayon. Paghunahuna: Nag-ingon si Nikki nga kinahanglanon nato ug (taas nga purol).

  JohnJohn:
  Tag-as... nga unsa?

  JennyJen:
  Lange Unterhosen. Nipis nga karsones nga imo masuot kung ting-tugnaw ilalom sa normal nimong sinina, aron dili ka tugnawon pag-ayo.

  JohnJohn:
  O, dili ko motoo niana. Ang ako iyaan sa Deutschland wala misulti nako bisan-unsa bahin ana ug siya sigurado dili siya magsul-ob ug sama niana.

  JennyJen:
  Wala pud ko ugaling nasayod ana... pero bisag unsa mang kaso, kinahanglanon kita maging propesyonal mamanaod sa niyebe.

  JohnJohn:
  Ah, ang katug-naw walay kaso sa ako. Mahilig ako sa mga isport ug makalahutay sa niyebe. Sa katinuod, ako nanghinaot sa mga tugnaw nga klima sa kada tuig.

  JennyJen:
  Oo, makalaom ka niini. Sa Deutschland daghang mga tawo magpadayon sa ila (bisiklita) pagkadto sa trabaho, sa pagpamalit, o simpli lang sa ilang libre nga panahon.

  JohnJohn:
  Oo, makadahom ka ana tungod kay dili kaayo ni daghan ug kasiyahan dinhi sa atong nagdasok nga mga kalye. Mahuna-huna ba nimo kon unsa nahitabo kanako karon lang buntag...

  JennyJen:
  Psst dili lang sa karon... Tug-ani ko mahitungod niini unya. Ang klase hapit na magsugod...