COLD FEET    Pinag-uusapan nina Nikki at Jennifer ang tungkol sa mga mahahalagang institusyon na makakatulong sa kanila sa Germany pati na rin ang tungkol sa pananamit. Maaari mo subukan ang iyong kaalaman gamit ang masayang pagsusulit at upang mas marami pang matutunan.

    Test Yourself! >>