Unang (6) Pagsusulit

    GUSTO MONG MATUTO MAG-GERMAN?

    Matching Type na Exercise

    Ibang-iba ang German sa Filipino. Pero may mga pagkakatulad ito sa Ingles, kaya madali mo ring matututunan ang German.

    Subukan mo. Alam mo ba ang mga salitang ito?