EKSAMIN 1

  Survey 1

  Ang video nagpakita ug mga hulagway bahin sa Germany. Unsa man ang imong makaiikag nga imahe bahin sa siyudad?

  Maikag ka kaayo sa mga gagmay nga tawo sa traffic light! Ganahan sad ang mga German sa ilahang gagmay nga tawo sa traffic light: Kining mga gagmay nga tawhana ay giisip nang cult figures sa Germany, diin gi-patuman ug maayo ang pagsunod sa mga traffic light, dili sama sa ubang siyudad sa Pilipinas, na medyo dili gyud strikto. Ang mga bata gitudluan na gikan pa sa pagka-kinder na ang pula nagpahibalo nga “Hunong!,” ug ang berde nagpahibalo nga “Larga.” Usahay bisan pa mga pulis, mo-check ani. Ang pagtabok sa kalsada nga maoy pula pa ang traffic light usahay mahimo nga makagasto ka gayud ug dako.
  Maikag ka kaayo sa mga musikero sa kalsada! Ganahan sad ang mga German sa ilahang mga musikero sa kalsada: Naay daghang musikero sa mga kalsada sa Germany, labi na sa tig-init o summer. Ang uban sa kanila mga maayo gayud motugtog! Kung ganahan sad ka magtugtog ug instrumento sa mga kalsada sa Germany, kinahanglan nimo ug permiso. Siguraduha nga makakuha ka ug permit sa mga lokal nga awtoridad.
  Maikag ka kaayo sa mga tiangge! Ganahan sad ang mga German sa ilahang mga tiangge: Sama sa Pilipinas, daghang mga tawo sa Germany mopalit sad sa ilang mga prutas ug utanon sa mga tiangge. Halos kada siyudad sa Germany naay usa ka tiangge nga nag-baligya ug mga lokal na specialty.
  Maikag ka kaayo sa karaang mga building! Ganahan sad ang mga German sa ilahang karaang mga building: Daghang mga tawo sa Pilipinas moadto sa Vigan aron maka-eksperyensya ug kinaraang ambyans gikan sa mga karaang mga arkitektura. Sa Germany, makalingaw sad ang pagbisita sa mga siyudad aron makakita sa mga karaan, sama sa kinabag-o nga mga arkitektura. Ang uban nga mga building sa Germany ay mga siglo-siglo na ang edad.