UNANG (1) PAGSUSULIT

  Survey 1

  1 Pinapakita sa videos ang maraming larawan ng Germany. Alin sa mga ito ang pinaka-kamangha-mangha sa lungsod?

  Ang mga maliit na tao sa traffic lights na ito ay tinuturing sa Germany bilang cult figures. Sa Germany, mahigpit na pinatutupad ang pagsunod sa traffic lights, ‘di kagaya rito sa Pilipinas na maluwag. Sa Kindergarten pa lamang, tinuturuan na ang mga bata na ang ibig sabihin ng pula ay “Hinto!” at ang berde naman ay “Go”. Minsan, kahit ang mga pulis ay sumusunod. Maari kang mapahamak o mahuli at mamultahan kapag tumawid ka habang pula pa ang ilaw.
  Maraming mga musikero sa mga bangketa ng Germany, lalo na sa tag-init. Napakagaling ng ilan sa kanila! Kung gusto mo ring tumugtog sa lansangan ng Germany, kailangan mo ng permit. Siguruhin mo munang magtanong sa lokal na awtoridad.
  Gaya rin sa Pilipinas, marami sa mga Germans ay bumibili ng kanilang mga prutas at gulay sa palengke. Halos lahat ng mga lungsod ay may matatagpuang pamilihan ng local specialties.
  Maraming Pilipino ang pumupunta sa Vigan para maranasan ang kasaysayang ng mga gusaling itinayo pa noong isang daang taon na ang nakalipas, o isang siglo. Sa Germany, masaya ring maglibot sa mga lungsod para makatuklas ng mga luma at bagong arkitektura. Ilan sa mga gusali sa Germany ay ilang siglo na rin ang tanda.