Eksamin 5

MGA PAGTAWAG PINAAGI SA BIDYO UG EKSAMIN: AYAW KAHADLOK

  MGA KAPARTE SA USA KA DIYALOGO

  PUN-I ANG MGA BLANGKO

  Pilia ang tama nga pulong para sa kada blangko.

  Pagsunod adlaw, si Jennifer nagtagbo sa iya amigo nga si John (sa eskwelahan). Si John padulong sad sa Deutschland ug nagkuha siya ug Deutschkurs uban ni Jennifer.

  JohnJohn:
  Guten Morgen, Jen.

  JennyJen:
  Gute Nacht.

  JohnJohn:
  HuhHuh? Alas 8 pa man sa buntag. Ang imong isulti maoy (maayong buntag).

  JennyJen:
  Ah oo, sori. Naglibog kaayo ko. Ningtawag ko kay Nikki sa Duetschland kagabii, ug ako napud nahibaw-an nga makalibog ang deperensya sa oras. Matag daylight savings time, nga magsugod sa katapusan nga Domingo sa Marso matag tuig, ang oras sa Germany ma-uwahi ug unom ka oras. Apan ang naandan nga oras, nga gitawag sad nga tig-tugnaw, nga magsugod sa katapusan nga Domingo sa Oktobre, mahimo na pod nga pito ka oras ang deperensya...

  JohnJohn:
  Oh, kana komplikado gayud ug gamay paminawon. Pero sa ako hunahuna dali ra ta maanad ani ug adunay maayo na nga oras sa pagtawag sa mga higala ug pamilya. Kumusta na diay si Nikki?

  JennyJen:
  Maayo ra siya didto sa Duetschland. Ako siya gisultian nga aduna koy diyotay nga kahadlok tungod kay ang akong pagsulti sa German dili pa maayo, pero niingon siya nga dili ko mabalaka bahin ani.

  JohnJohn:
  (Ayaw kahadlok.)

  JennyJen:
  Oo, ensakto na! Nag-ingon siya: „ “ (Pagsalig sa imo kaugalingon.) Ayaw kaulaw, ug mosulti ka sa ubang mga tawo.”

  JohnJohn:
  Ha, sayon lang na niya sultihon. Lisod kaayo pagkat-on sa German ba.

  JennyJen:
  Kabalo ko sa imong buot ipasabot: „ “ (Lisod magkat-on sa lingwahe nga German.) Pero nag-maayo akong gibati pagkahuman ko pagsulti kay Nikki. Nagtoo siya nga ang atong mga kahanas sa German dali mousbaw tungod kay kon naa na ta sa Deutschland, atong mabatian, makita, ug mabasa ang lingwahe sa tibook adlaw.

  JohnJohn:
  Oo, nagtoo ko nga tinuod na. Pero (Kinahanglanon nako ug labaw pa nga pagpraktis.)

  JennyJen:
  Bueno, kani maoy usa na nimo ka higayon: Ang oras magsugod karon...

  Magsugod na ang klase...