Unang (5) Pagsusulit

  CHIKAHAN

  PUNAN ANG MGA PATLANG

  Piliin ang tamang salita para sa bawat patlang.

  Kinabukasan, nakipagkita si Jennifer sa kaibigan niyang si John (sa eskwelahan). Malapit nang pumunta si John sa Deutschland at nag-aaral ng Deutschkurs kasama si Jennifer.

  JohnJohn:
  Guten Morgen, Jen.

  JennyJen:
  Gute Nacht.

  JohnJohn:
  Huh? Huh? 8 AM na. Ang dapat mong sabihin ay (Magandang umaga).

  JennyJen:
  Oo nga pala, sorry. Nakakalito kasi. Tinawagan ko si Nikki kagabi sa Deutschland, tapos nalito na naman ako sa oras. Kapag daylight savings time, na nagsisimula sa huling linggo ng March kada taon, 6 hours ang time difference. Pero sa standard time, na kung tawagin din ay winter time, nagsisimula ito huling linggo ng October, at ang time difference ay 7 hours.

  JohnJohn:
  Medyo nakakalito nga, ‘no? Pero sa palagay ko naman mabilis tayong masasanay. Kumusta nga pala si Nikki?

  JennyJen:
  Okay naman siya in Deutschland. Sabi ko sa kaniya na medyo kinakabahan ako kasi hindi naman ako magaling mag-German, pero sabi niya ‘wag daw akong mag-alala.

  JohnJohn:
  (Huwag kang matakot.)

  JennyJen:
  Yes! Sabi nga niya: „ “ (Tibayan mo ang iyong loob.) Huwag daw mahiya at makipag-usap sa mga tao.“

  JohnJohn:
  Madali lang para sa kaniya sabihin ‘yun pero ang hirap kaya matuto ng German.

  JennyJen:
  Alam ko ang ibig mong sabihin: „ “ (Mahirap matuto ng wikang German) Pero kapag kausap ko si Nikki gumagaan pakiramdam ko. Sabi niya, mabilis daw tayong matututo ng German kasi kapag nasa Deutschland na tayo, maririnig, mababasa at magsasalita tayo ng German buong araw.

  JohnJohn:
  Kung sa bagay, tama ka. Pero (Kailangan ko pang mag-ensayo.)

  JennyJen:
  Ito na ang tamang pagkakataon: Time starts now...

  Simula na ng klase...