Unang (3) Pagsusulit

    WEH? ‘DI NGA!

    ANIM NA BAGAY TUNGKOL SA GERMANY AT MGA GERMAN:
    ALIN ANG TAMA AT ALIN ANG MALI?

    I-click ang tamang sagot.