Unang (2) Pagsusulit

    STAYING IN TOUCH – PAGTAWAG SA GERMANY

    Kailan at ga'no katagal ka maaaring tumawag sa Germany?

    I-click ang tamang sagot.