Agnieszka Wolny-Hamkało

Kleines Pendel

Der Tod ist eine Strohpuppe unterm Eis,
das trockene Violett von Fell, ein Marder im Hühnerstall.
Ein Schatten, der Flügel gerade biegt.
Der Tod steckt in Urlaubsfotos,
in Impfstoffen gegen Tollwut.
Gelb ist er, eine Chinesin mit Porzellanschuhen.
Er liest dir aus der Hand, spuckt Kerne in die Gegend.
Der Tod steckt in Zeitungen, unter einem Uhr-
glas. Im trüben Wasser
badet er, direkt nach dir. 
 

Wahadełko

Śmierć to marzanna pod lodem
suchy fiolet futra i kuna w kurniku.
Cień, który prostuje skrzydło.
Śmierć jest na zdjęciach z wakacji,
w szczepionkach przeciw wściekliźnie
żółta jak Chińczyk w butach z porcelany
wróży ci z ręki, pluje pestkami.
Śmierć jest w gazetach, pod szybką
zegarka. Jest w brudnej wodzie
kąpie się po tobie.