Ingeborg Gleichauf
Poesie und Gewalt. Das Leben der Gudrun Ensslin.

Poesie und Gewalt. Das Leben der Gudrun Ensslin - Ingeborg Gleichauf © Klett-Cotta Verlag Gudrun Ensslin – co jest dla niej ważne, czym się inspiruje, jaka była naprawdę?

Gudrun Ensslin była jedną z osób przewodniczących Frakcji Czerwonej Armii (RAF), lecz jednocześnie kimś więcej – osobą oczytaną o wysokich kompetencjach literackich. Autorka szczegółowo opisuje rozwój polityczny i intelektualny Ensslin, pokazując, co doprowadziło do radykalizacji i przyzwolenia na przemoc wśród mieszczańskiej klasy intelektualnej powojennych Niemiec.

To biografia osoby ekstremalnej, która prowadziła ekstremalne życie. Ingeborg Gleichauf zaprzecza popularnym stereotypom, jakoby wybory życiowe Gudrun Ensslin były efektem wychowania w prowincjonalnej rodzinie pastorskiej – obserwujemy osobę wszechstronnie utalentowaną, ważną postać historii najnowszej. Autorka pewną ręką szkicuje obraz epoki, która stanowiła podatny grunt dla organizacji stosujących przemoc. Jednak Gudrun Ensslin została ukształtowana nie tylko przez czasy, w których żyła. Fakt, że dużo pisała i fascynowała się literaturą także miał znaczący wpływ na jej poglądy. Autorka odtwarza wszystkie etapy życia Ensslin, dużo miejsca poświęcając okresowi dzieciństwa i młodości, dotychczas traktowanemu pobieżnie. Szczegółowo przedstawia też związki, w które wchodziła Ensslin. Ta książka to udane połączenie opowiadania i analizy, wyjątkowy portret osoby trudnej i wielowymiarowej, która chciała radykalnie zmienić społeczeństwo.

(Tekst wydawcy)
 

Ingeborg Gleichauf
Poesie und Gewalt. Das Leben der Gudrun Ensslin.
Klett-Cotta, 2017
350 str.

E-Book do wypożyczenia w bibliotece internetowej Onleihe Goethe-Institut