Elisabeth Zöller
Verändert die Welt! Das Leben des Rudi Dutschke

Verändert die Welt! Das Leben des Rudi Dutschke - Elisabeth Zöller © Hanser Verlag Biografia Rudiego Dutschke – rewolucja roku 1968 i walka o równość, sprawiedliwość społeczną i demokrację

Kim był mężczyzna w swetrze z megafonem w ręku? Jaką rolę odegrał w historii Niemiec Rudi Dutschke? Dziś trudno sobie wyobrazić, jak silnie w RFN w jej początkowym okresie istnienia obecny był reakcjonizm. Dopiero „pokolenie ‘68“ dostrzegło potrzebę radykalnych zmian w życiu politycznym i społecznym. Żądali emancypacji, współuczestnictwa w procesach decyzyjnych i krytycznego spojrzenia na autorytety. Dzisiejsze wartości takie jak równość, sprawiedliwość społeczna i samostanowienie były wówczas nie do pomyślenia. Obecnie nasza demokracja przeżywa kryzys, ale rewolucja taka jak w 1968 r. jest mało prawdopodobna. Jak wołałby dziś do nas Rudi Dutschke, „Wstańcie, zmieniajcie świat!“

​(Tekst wydawcy)
 

Elisabeth Zöller
Verändert die Welt! Das Leben des Rudi Dutschke
Hanser Verlag, 2017
336 str.