Rolf Dieter Brinkmann
Erzählungen

Erzählungen - Rolf Brinkmann Copyright © by Maleen Brinkmann Erzählungen to drugi po Der Film in Worten (1982) zbiór tekstów zawierający utwory prozatorskie Rolfa Dietera Brinkmanna. Oprócz jego debiutanckiego opowiadania In der Grube (1962) zawiera także m.in. dotychczas niepublikowane teksty z lat 1959-61, umieszczone w manuskrypcie Brinkmanna pod wspólnym tytułem Was unter die Dornen fiel. Te sześć tekstów to próba przepracowania doświadczeń z dzieciństwa. Zostały napisane w formie monologu wewnętrznego, stanowią więc spojrzenie z bliska, choć jednocześnie także z daleka, jakby patrzył ktoś obcy. Opowiadają o przełomie w życiu autora, który dokonał się, gdy młody Brinkmann wyprowadził się z małego miasteczka Vechta do Essen, by zdobyć wykształcenie księgarza.

​(Tekst wydawcy)
 

Rolf Dieter Brinkmann
Erzählungen. In der Grube / Die Bootsfahrt / Die Umarmung / Raupenbahn / Was unter die Dornen fiel
Rowohlt, Reinbek, 1985
416 str.