Berthold Franke poleca Die Gesellschaft der Singularitäten

Die Gesellschaft der Singularitäten - Andreas Reckwitz © Suhrkamp Verlag Głównym pojęciem socjologii od lat osiemdziesiątych XX wieku był termin „indywidualizacji“; którym to Ulrich Beck i inni uczeni chcieli opisać nowe społeczeństwo, oparte na postmaterialistycznych przemianach wartości. W swym szeroko zakrojonym studium socjolog Andreas Reckwitz daje bardziej wyczerpującą odpowiedź z zakresu teorii społecznej na pytanie, jak można rozumieć trwającą od przeszło generacji „przemianę struktury nowoczesności” w bogatych zachodnich społeczeństwach. Singularyzacja jest przy tym czymś więcej niż tylko różnorodnością ludzkich wyborów w przeciwieństwie do konformizmu klas i warstw dawnego społeczeństwa epoki industrialnej. Dotyczy ona zasadniczego przeformatowania orientacji: obiekty, podmioty, przestrzenie, czas i przynależność do kolektywów wybiera się zgodnie z zasadą wyjątkowości i to właśnie staje się pod względem sensu i celu wyróżnikiem nowej, „kreatywnej” klasy średniej.

Singularyzacja jako charakterystyczne zjawisko naszych czasów zastępuje w konsekwencji dominujący ekonomicznie typ społeczeństwa epoki klasycznej nowoczesności, które kierowało się logiką kulturowej wspólnoty. W tym sensie społeczeństwo naszych czasów jest bardziej niż kiedykolwiek kształtowane przez kulturę, a teoria społeczeństwa stała się bardziej niż kiedykolwiek socjologią kultury.

O tym, że książka ta – niełatwa w pewnych fragmentach, zwłaszcza w części pierwszej, teoretycznej – jest jednak wielkim osiągnięciem, można się przekonać, widząc jak obfity plon zbiera autor w drugiej części swego dzieła, części poświęconej zastosowaniu teorii do wielu aktualnych zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych. Rekwitz prezentuje tam bowiem nie tylko poręczną teorię społeczeństwa późnej nowoczesności, lecz daje również przekonujący opis nowej struktury klasowej. Ponadto dostarcza wnikliwych analiz, na przykład rewolucji kulturalnej, która dokonała się dzięki digitalizacji, oraz nowych, autorytarno-nacjonalistycznych ruchów politycznych.
 

Andreas Reckwitz
Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017
ISBN 978-3518587065
480 str.

E-Book do wypożyczenia w bibliotece internetowej Onleihe Goethe-Institut